• Svenskarna och internet 2016

  ”Svenskarna och internet” är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer. Publicerad 2016-11-10.

 • Skriva för webben

  Den här är en handbok för dig som skriver. Du lär dig hur du med enkla medel anpassar dina texter för otåliga läsare på nätet, och hur du fångar deras uppmärksamhet. Publicerad 2016-04-21.

 • Yttrandefriheten på nätet

  Vad som enligt svensk lag får sägas och visas på internet är ett ständigt omdebatterat ämne. Det gäller även vad yttrandefrihet egentligen är och hur det fungerar på internet. Publicerad 2016-04-20.

 • Vad säger internetstatistiken?

  För att kunna beskriva och förstå människors tillgång och användning av internet över tid behövs statistik. För att undvika felkällor måste statistiken granskas och olika undersökningar jämföras med varandra. Syftet med denna rapport är att göra just det då den jämför fyra producenter av årligen återkommande internetstatistik. Publicerad 2011-05-27.