Det gyllene förstoringsglaset – Internetstiftelsens källkritikspris

Internetstiftelsen delar ut priset Det gyllene förstoringsglaset till personer eller organisationer som verkat för ökade kunskaper om källkritik.

Två pokaler som vardera föreställer en näve som är knuten runt ett gyllene förstoringsglas.

Källkritikpriset, Det gyllene förstoringsglaset, har sedan 2017 delats ut av Internetstiftelsen och Viralgranskaren till personer eller organisationer som ”verkat för att främja insatser som syftar till att öka skolans, elevers och allmänhetens kunskaper om källkritik”.

Vem ska priset gå till i år?

I år, 2020, väljer Internetstiftelsen att fortsätta dela ut priset i samma goda källkritiska anda som tidigare. Priset delas ut i två kategorier; skola och allmänhet. Är pristagaren kanske någon som gör stordåd i det lilla genom att lyfta vikten av källkritik i sin yrkesroll eller är det en organisation som har bidragit till att samtalet om källkritik förs av fler eller på nya arenor?

Vi har nu stängt för nomineringar, och vinnare av Det gyllene förstoringsglaset kommer inom kort att annonseras.

Vi har nu stängt för nomineringar, och vinnare av Det gyllene förstoringsglaset kommer att annonseras inom kort.

Skolpriset

En lärare eller elev, ett skolprojekt, en lärresurs eller annan aktivitet eller person som utifrån källkritikens grunder och med koppling till relevanta styrdokument har ökat elevernas kunskap och förståelse för hur man söker, identiferar och värderar olika typer av information och genrer i en digital samtid. Juryn kommer särskilt premiera initiativ, som stimulerar till elevaktivt skapande och som lyckas belysa vikten av frågor om källkritik och källtillit i ett större demokratiskt perspektiv.

Allmänhetens pris

En person, organisation, aktivitet eller annat initiativ som har bidragit till en mer medveten informationskonsumtion på nätet och/eller ett säkrare internetanvändande hos allmänheten. Juryn kommer särskilt att premiera initiativ som fått stort genomslag och som åskådliggjort nyttan i ett större demokratiskt perspektiv. 

De nominerade bidragen genomgår först en gallringsprocess utifrån ovanstående kriterier. Därefter sammanträder juryn för att ta fram en vinnare till respektive pris. Juryns beslut kan inte överklagas.

Juryn består av:

  • Jannike Tillå, Internetstiftelsen
  • Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen
  • Anette Novak, Statens medieråd
  • Jeanette Gustafsdotter, Tidningsutgivarna
  • Åsa Larsson, frilansjournalist och en av grundarna av Viralgranskaren

Om juryn är oeniga om vilket av två, eller flera, bidrag som ska vinna respektive pris har jurymötets ordförande utslagsröst. Juryordföranden deltar i övrigt inte i juryarbetet. Juryns ordförande är Björn Appelgren, Internetstiftelsen.