NY Svenskarna och Internet 2010

Versions
Show first question
Index

Versions


intro
Type CATI introductiontext
Text <%~Frnamn%> <%~Efternamn%>

<%~Riktnr%> - <%~Abonnentnr%>

De här personerna vet inget om att vi kommer att ringa de. Jag har lagt till info här under kring projektet så kan ni själva välja hur ni ska lägga fram det. släng inte bort nummer i onödan.

Hej, jag heter <%~_IterName_%> och ringer från Markör AB. Vi genomför en undersökning på uppdrag av Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Får jag ställa några frågor till dig? Det tar cirka 15 minuter, lite beroende på hur du svarar.

Denna undersökning ingår som en del i ett internationellt forskningsprojekt där ett tjugotal länder från Europa, USA, Afrika och Asien medverkar. Det är inte frågan om någon marknadsundersökning, utan syftet är att skapa ett så rättvisande kunskapsunderlag som möjligt om svenska folkets medieanvändning, och hur den förändras över tiden, och sedan sprida denna kunskap till alla som är intresserade, om det så är politiker, journalister, forskare, företagare eller allmänheten. Undersökningen är bekostad av allmänna medel, resultaten är offentliga och tillgängliga för alla som är intresserade.


Start


v224
Questiontype Numerical
Text 1. Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet?
Properties 
Property Value
Minimum 1
Maximum 20
Whole numbers only Yes
Routing v217a


v217a
Questiontype Single response
Text 2.Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?

Items 
Code Description Open category
1 Arbete   
2 Studerande   
3 Hemmafru/Hemmaman   
4 Hemma med barn   
5 Arbetslös   
6 Sjukskriven/Förtidspensionär   
7 Pensionär   
8 Annat  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar   
Routing Q1d


Q1d
Condition v217a = 2
Questiontype Single response
Text 3. Arbetar du parallellt med dina studier?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing Q1c


Q1c
Condition v217a = 1
Questiontype Single response
Text 4. Arbetar du hel eller deltid?
Items 
Code Description
1 Deltid 
2 Heltid 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing Q1b


Q1b
Condition v217a <> 2
Questiontype Single response
Text 5. Utöver din huvudsakliga sysslesättning, studerar du också?

Alla organiserade studieformer. Tex. Högskola, universitet, komvux, studiecirkel mm. Både distans och på plats.
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v218b


v218b
Condition v217a in (1,7)
Questiontype Single response
Text 6. Vilken av dessa yrkesgrupper tillhör eller tillhörde du?
Items 
Code Description Open category
4 Arbetare   
1 Tjänsteman   
13 Jordbrukare   
14 Företagare   
-998 Vet ej   
-999 Ej svar   
12 Annat  
Routing v218a


v218a
Condition v217a in (1,7)
Questiontype Open ended
Text 7. Vilket yrke har eller hade du?

Även de som tidigare arbetat. Yrke är tex. busschaufför.
Items 
Code Description
Properties 
Property Value
None/don't know Yes
None title Vill ej svara
Routing grupp1


grupp1
Type Groupform
Text 
Forms 
v1
v1b
Routing v2


v1
Questiontype Numerical
Text 8. Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan du i genomsnitt
använder följande mediaaktiviteter.

Om det är någon du inte använder, uppger du 0 minuter.
Items 
Code Description
1 Läsa dagstidningar i pappersformat 
2 Läsa kvällstidningar i pappersformat 
3 Lyssna på radio via traditionell sändning, inte via Internet 
4 Läsa böcker i pappersformat 
5 Läsa tidskrifter i pappersformat 
6 Lyssna på inspelad musik från kassett, CD eller MP3 
7 Se eller lyssna på TV 
8 Spela spel på dator, spelkonsoll, mobil eller annan enhet. Både online och offline. Ej om pengar 
Properties 
Property Value
Possible values 0..168
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Col. header 1 Timmar
Routing 


v1b
Questiontype Numerical
Text 


Items 
Code Description
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
Properties 
Property Value
Possible values 0..60
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Col. header 1 Minuter
Routing 


v2
Condition (v1_1 > 0) or (v1b_1 > 0)
Questiontype Multiple response
Text 9. Hur får du din dagstidning?

Flera svarsalternativ är möjliga.
Items 
Code Description Open category Exclusive
1 Prenumererar     
2 Köper lösnummer     
3 Läser gratistidning (tex metro)     
4 Läser dagstidning på arbetet     
5 Läser dagstidning någon annanstans     
6 Vet ej    
7 Ej svar    
8 Annat    
Routing v8c


v8c
Questiontype Single response
Text 10. Hur ofta, om någonsin, läser du så kallade e-böcker?

Dvs. en bok som är elektronisk på skärm.
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v40a


v40a
Questiontype Single response
Text 11. Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer?
Items 
Code Description
1 Inte alls kunnig 
2 Inte särskilt kunnig 
3 Ganska kunnig 
4 Mycket kunnig 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing t1


t1
Questiontype No question
Text 
Nu kommer några frågor som rör huruvida man använder Internet eller inte och varför man valt att inte använda det.
Routing v46h


v46h
Questiontype Single response
Text 13. Brukar du någon gång använda dig av Internet?

Oavsett plats eller teknik.
Items 
Code Description
1 Ja 
0 Nej 
-998 Vet ej 
Routing v46i


v46i
Condition v46h in (0)
Questiontype Single response
Text 14. Har du tidigare använt Internet?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing Q3


Q3
Condition v46h in (0)
Questiontype Single response
Text 15. Vilket är ditt främsta skäl till att Du inte använder Internet?
Items 
Code Description Open category
1 Inget intresse/inte användbart   
2 Krånglig teknik/kan inte   
3 Ingen dator/internetuppkoppling   
4 För dyrt   
5 Inte tid/ allför upptagen   
6 Annat  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar   
Routing v46m


v46m
Condition v46h in (0)
Questiontype Items popup
Text 16. Har du erfarit något av följande, på grund av att du inte använder Internet?

Ange om det inträffat många gånger, någon gång eller aldrig.
Items 
Code Description
1 Blivit utesluten från kommunikation mellan dina vänner 
2 Andra har sagt att det är svårt att få tag på dig därför att du inte är på Internet 
3 Problem att betala räkningar och göra bankärenden 
4 Blivit missgynnad vad gäller information för hobby, studier, eller arbete 
5 Haft det svårare att ta del av offentliga tjänster och service 
Labels 
Code Description
0 aldrig 
1 någon gång 
2 många gånger 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing grupp2


grupp2
Type Groupform
Text 
Forms 
v259
v259b
Condition v46h in (1)
Routing t2


v259
Questiontype Numerical
Text 17. Under en typisk vecka, ungefär
hur många timmar eller minuter
ägnar du åt följande aktiviteter på Internet?

Om det är någon du inte använder,
uppger du 0 minuter.
Items 
Code Description
1 Titta på TV 
2 Lyssna på radio 
3 Läsa tidning 
Properties 
Property Value
Possible values 0..168
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Col. header 1 Timmar
Routing 


v259b
Questiontype Numerical
Text 
Items 
Code Description
1 1 
2 2 
3 3 
Properties 
Property Value
Possible values 0..60
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Col. header 1 Minuter
Routing 


t2
Questiontype No question
Text Mobiltelefon och mobiltelefonanvändning

Nu följer några frågor om din mobiltelefon, vad den kan göra och vad du väljer att använda den till.
Routing v25a1


v25a1
Questiontype Single response
Text 19. Har du en mobiltelefon?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v25e


v25e
Condition v25a1 = 1
Questiontype Items popup
Text 20. Hur ofta...
Items 
Code Description
1 ... skickar du SMS-meddelanden? 
2 ... skickar du MMS? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Properties 
Property Value
Column width 100
Routing v25f3


v25f3
Condition v25a1 = 1
Questiontype Single response
Text 21. Hur ofta, om någonsin, brukar du använda Internet i en mobiltelefon eller annan handhållen enhet?
Items 
Code Description
1 Aldrig 
2 Någon gång 
3 Någon/några gånger i månaden 
4 Någon/några gånger i veckan 
5 Dagligen 
6 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q4b


q4b
Condition v25f3 in (2,3,4,5,6)
Questiontype Numerical
Text 22. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från en mobiltelefon, handdator eller liknande handhållen enhet?

Om aldrig, uppger du 0 minuter.
Items 
Code Description
1 Timmar  
2 Minuter  
Properties 
Property Value
Possible values 0..168
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Columns 2
Routing v25o


v25o
Condition v25f3 in (2,3,4,5,6)
Questiontype Items popup
Text 23. Nedan följer några olika saker man kan använda Internet till i sin mobiltelefon. Vissa använder dem och vissa inte.

Ange hur ofta Du använder dem. Säg aldrig om du inte alls använder dem.
Items 
Code Description
1 Läsa e-post 
2 Söka adresser kartor och vägbeskrivningar 
3 Söka nyheter och väder 
4 Besöka community, socialt nätverk 
5 Titta på TV- eller videoklipp 
6 Publicera bilder eller video 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v25a5


v25a5
Condition v25f3 in (2,3,4,5,6)
Questiontype Multiple response
Text 24. Använder du Internet till andra saker utöver de ovan angivna?
Items 
Code Description Open category
2 Skicka e-post   
3 Söka telefonnummer   
5 Sportresultat   
7 Tidtabeller   
8 Väder   
9 Kolla aktiekurser, finansiell information   
10 Banktjänster   
11 Hämta ringsignaler   
12 Lyssna på/ladda ner musik   
13 Lyssna på Internetradio   
16 Annat  
Properties 
Property Value
Randomise groups 0
Empty allowed Yes
Routing v25c


v25c
Condition v25a1 = 1
Questiontype Single response
Text 25. Vem står för kostnaderna för ditt mobilanvändande?
Items 
Code Description
1 helt själv 
2 delvis själv (delad räkning, flera abb. mm) 
3 betalar inget själv, annan 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v22g


v22g
Questiontype Single response
Text 27. Har ni en så kallad e-boksläsare/e-reader i ert hushåll?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v248a


v248a
Questiontype Single response
Text 28. Har ni en GPS?

GPS är en sak som används för att navigera på eller visa en karta. Frågan avser ha tillgång till en GPS som kan användas för privat bruk. Räkna även inbyggd i mobiltelefon.
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing t3


t3
Questiontype No question
Text Dator och Internettillgång

Nu följer några frågor som gäller om man har tillgång till dator och Internet i hemmet.
Routing v43a


v43a
Questiontype Single response
Text 31. Har du tillgång till Internet i hemmet?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
Routing v44a


v44a
Condition v217a = 1
Questiontype Single response
Text 32. Har du tillgång till Internet på arbetet?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
Routing v45b


v45b
Condition v217a = 2
Questiontype Single response
Text 33. Har du tillgång till Internet i skolan?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
Routing v47a


v47a
Condition v43a = 0
Questiontype Single response
Text 34. Är du intresserad av att skaffa dig Internet till hemmet?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v29c


v29c
Condition v43a = 0
Questiontype Single response
Text 26. Har du tidigare haft Internet hemma?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v43i


v43i
Condition v43a = 1
Questiontype Multiple response
Text 36. Genom vilka tekniska saker har du/ni tillgång till Internet i hemmet?

Flera svarsalternativ tillåtna.
Items 
Code Description Open category
1 via stationär dator   
2 via bärbar dator   
3 via annan mobil utrustning som mobiltelefon eller handdator   
4 via TV-mottagare (digital-TV eller TV-box)   
5 via spelkonsol (t.ex. Playstation eller Xbox)   
6 annat, ange  
Routing v43j1


v43j1
Condition v43i contains [3]
Questiontype Single response
Text 37. Har ni tillgång till mobilt bredband på den bärbara datorn, dvs. 3G via mobilnätet?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v39a


v39a
Questiontype Single response
Text 29. Har du en dator hemma, som du kan använda som din egen?

Gäller även dator från tex. arbetsgivare eller annan, som du tar med hem.
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v43b3


v43b3
Condition v43a = 1
Questiontype Single response
Text 38. Har ni bredband hemma?

Bredband är alla fasta anslutningsformer utöver telefonmodem och ISDN. Tex. Mobilt bredband, ADSL, Fiber och Kabel.
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v43b4


v43b4
Condition v43b3 = 1
Questiontype Multiple response
Text 39. Vilken typ av bredbandsanslutning har ni i ert hushåll?

Flera svarsalterntiv möjliga
Items 
Code Description Open category
1 ADSL eller annan DSL-teknink (via telefonuttaget, tex. Telia mfl.)   
2 Kabel (via kabel-TV uttaget, tex. Comhem)   
3 LAN/Fiber (separat indraget uttag, tex. stadsnät, bredbandsbolaget mfl)   
4 Mobilt Bredband (3G)   
5 Vet ej   
6 Ej svar   
7 Annat  
Routing v43e


v43e
Condition v43b3 = 0
Questiontype Single response
Text 40. Vad är främsta skälet till att Du/Ni inte har bredband?
Items 
Code Description Open category
1 För dyrt   
2 Finns inte där jag bor   
3 För krångligt   
4 Inte intresserad   
5 Har på jobbet   
6 Har inte haft tid   
8 Annat  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar   
Routing v42b


v42b
Condition v43a = 1
Questiontype Single response
Text 41. Har ni ett trådlöst nätverk hemma?

Wlan
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing t4


t4
Questiontype No question
Text Internetanvändning

Kommande frågor gäller hur du använder Internet.
Routing v43a2


v43a2
Condition (v46h = 1) and (v43a = 1)
Questiontype Single response
Text 43. Hur ofta använder du Internet hemma?
Items 
Code Description
1 Aldrig 
2 Någon gång 
3 Någon/några gånger i månaden 
4 Någon/några gånger i veckan 
5 Dagligen 
6 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v44a2


v44a2
Condition (v46h = 1) and (v44a = 1)
Questiontype Single response
Text 44. Hur ofta använder du Internet på arbetet?
Items 
Code Description
1 Aldrig 
2 Någon gång 
3 Någon/några gånger i månaden 
4 Någon/några gånger i veckan 
5 Dagligen 
6 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v45b2


v45b2
Condition (v46h = 1) and (v45b = 1)
Questiontype Single response
Text 45. Hur ofta använder du Internet i skolan?
Items 
Code Description
1 Aldrig 
2 Någon gång 
3 Någon/några gånger i månaden 
4 Någon/några gånger i veckan 
5 Dagligen 
6 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v257b


v257b
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 46. Hur ofta, om någonsin, använder du dig av Internet när du är på väg någonstans eller på resande fot? Tex. via bärbar dator, mobil eller annan enhet?

Dvs. inte i ditt eller någons hem, på arbete, i skola eller liknande
Items 
Code Description
1 Aldrig 
2 Någon gång 
3 Någon/några gånger i månaden 
4 Någon/några gånger i veckan 
5 Dagligen 
6 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v45f


v45f
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 47. Hur ofta använder du Internet på andra platser?
Items 
Code Description
1 Aldrig 
2 Någon gång 
3 Någon/några gånger i månaden 
4 Någon/några gånger i veckan 
5 Dagligen 
6 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v258


v258
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 48. Hur många olika webbläsare använder du dig av under en genomsnittlig vecka? Räkna både datorer, mobiltelefoner och andra enheter i hemmet, på arbetet och andra platser.
Items 
Code Description
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 eller flera 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v56d


v56d
Condition v46h in (1)
Questiontype Numerical
Text 49. Vilket år började du använda Internet?

Ange med 4 siffror - ex. 2004
Properties 
Property Value
Minimum 1970
Maximum 2010
Whole numbers only Yes
None/don't know Yes
None title Vill ej svara
Routing v40c


v40c
Questiontype Items popup
Text 50. Kan du göra följande saker med en dator och tillbehör...

Items 
Code Description
1 ...Koppla in och installera nya tillbehör till datorn som tex. skrivare, en extern hårddisk mm. 
2 ...Installera ett nytt operativsystem 
Labels 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v40b


v40b
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text 51. Kan du göra följande saker med Internet?
Items 
Code Description
1 Bokmärka en webbsida, lägga till i favoriter 
2 Blockera meddelanden från någon du inte vill ha meddelanden från 
Labels 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v50


v50
Condition v43a2 in (2,3,4,5,6)
Questiontype Numerical
Text 52. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i
hemmet?

Om aldrig, uppger du 0 minuter.
Items 
Code Description
1 Timmar 
2 Minuter 
Properties 
Property Value
Possible values 0..168,-99
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Columns 2
Routing v51


v51
Condition v44a2 in (2,3,4,5,6)
Questiontype Numerical
Text 53. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet på arbetet?


Om aldrig, uppger du 0 minuter.
Items 
Code Description
1 Timmar 
2 Minuter 
Properties 
Property Value
Minimum 0
Possible values 0..168,-99
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Columns 2
Routing v52


v52
Condition v45b2 in (2,3,4,5,6)
Questiontype Numerical
Text 54. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i skolan?

Om aldrig, uppger du 0 minuter.
Items 
Code Description
1 Timmar 
2 Minuter 
Properties 
Property Value
Minimum 0
Possible values 0..168,-99
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Columns 2
Routing Q4d


Q4d
Condition v45f in (2,3,4,5,6)
Questiontype Numerical
Text 55. Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet på andra platser?

Alla andra platser utanför hem, arbete och skola oavsett teknik.

Om aldrig, uppger du 0 minuter.
Items 
Code Description
1 Timmar 
2 Minuter 
Properties 
Property Value
Minimum 0
Possible values 0..168,-99
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Columns 2
Routing q18


q18
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 56. Brukar du göra andra saker samtidigt som du använder Internet, såsom lyssna på musik, titta på TV eller prata i telefonen?
Items 
Code Description
1 Ja, ibland 
2 Ja, oftast 
3 Nej 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v43h1


v43h1
Condition q18 in (1,2)
Questiontype Single response
Text 57. Hur ofta brukar du titta på TV, eller ha TVn på i bakgrunden samtidigt som du använder Internet?
Items 
Code Description
1 Aldrig 
2 Någon gång 
3 Någon/några gånger i månaden 
4 Någon/några gånger i veckan 
5 Dagligen 
6 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q20


q20
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text Nu vill jag att du tänker på hur människor håller kontakt och kommunicerar med varandra i vardagen.

59. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för...
Items 
Code Description
1 ...Instant Messaging (ICQ, MSN messenger odyl)? 
2 ...att delta i ett chattrum? 
3 ...att ringa upp eller ta mot telefonsamtal via Internet? 
4 ...kontrollera, läsa eller skriva e-post? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q20e


q20e
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text 60. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att...
Items 
Code Description
1 ...kommentera sådant som andra har publicerat? 
2 ...posta så kallade statusuppdateringar, som tex. vad du gör för stunden? 
3 ...posta inlägg och kommentarer på öppna diskussionsforum? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q20d


q20d
Condition q20_4 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text 62. Hur ofta, om någonsin, bifogar du filer med e-posten?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q21a


q21a
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text Nu handlar det om hur människor söker information om vardagssaker t.ex. nyheter, tidtabeller eller sportresultat. En del använder internet för detta, andra gör det inte.

63. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att...
Items 
Code Description
1 ...ta del av nyheter? 
2 ...söka information om resor? 
3 ...söka information om tidtabeller, bio, telefonnummer, adresser, TV-program? 
4 ...söka jobb? 
5 ...läsa bloggar? 
6 ...söka efter skämt, serier eller andra sidor med humoristiskt innehåll? 
7 ...ta del av Hälso- och Medicinsk information? 
8 ...titta på kartor eller få vägbeskrivningar? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q21b


q21b
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text 64. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...
Items 
Code Description
1 ...att titta på webbplatser med religiöst eller andligt innehåll? 
2 ...kultur, litteratur, vetenskap etc? 
3 ...politisk information? 
4 ...att ta del av offentlig information från regering, kommun och myndigheter? 
5 ...hobbies, special intressen? 
6 ...att surfa runt av allmän nyfikenhet? 
7 ...att läsa tidning? 
8 ...att söka information om samhällsfrågor? (tex. miljöfrågor, finanskris mm.) 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q22


q22
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text Internet kan också användas för nöjen. En del gör det, andra gör det inte.

66. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...
Items 
Code Description
1 ...att lyssna på eller ladda ner musik? 
2 ... tt spela spel (nöjesspel, ej gambling)? 
3 ...att titta på eller ladda ner video? 
4 ...att titta på TV? 
5 ...att lyssna på radio? 
6 ...att spela spel där man satsar pengar? 
7 ...att titta på sidor med sexuellt innehåll? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v260


v260
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 67. Prenumererar du på något eller några RSS-flöden?

RSS-flöde benämns också nyhetsflöde eller news-feed.
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v261


v261
Condition q20_4 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text 68. Prenumererar du på något eller några nyhetsbrev eller listor via e-post?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v86c3b


v86c3b
Condition q22_1 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text 70. Prenumererar du (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik via Internet?
Items 
Code Description
0 Nej 
2 Nej men har gjort tidigare 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v73o


v73o
Condition q22_3 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text Videowebbplatser är platser där man kan ladda upp och titta på andras video. Tex. Youtube, MSN Video, med flera.

71. Hur ofta, om någonsin, besöker du videowebbplatser?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v85c


v85c
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 72. Hur ofta, om någonsin, använder du internet för att göra prisjämförelser av produkter med prisjämförelsetjänster, tex. Pricerunner, Prisjakt, Kelkoo mfl.?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q24


q24
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text En del människor använder internet för studier eller som stöd i lärandet och arbete, andra gör det inte.

75. Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att ...
Items 
Code Description
1 ... slå upp ett ords betydelse, stavning eller översättning? 
2 ... söka efter fakta eller kontrollera fakta? 
3 ... skaffa information relaterat till skolarbete? 
4 ... delta i distansstudier för att få akademiska poäng eller vidareutbilda sig i arbetet? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v73n1


v73n1
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 76. Har du en så kallad e-legitimation?

E-legitimation är ett litet program eller certifikat som identifierar dig som person via Internet.
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v216g


v216g
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text 63. Hur ofta om någonson brukar du...
Items 
Code Description
1 ...lägga upp digitala fotografier på Internet? Tex. på blogg, hemsida eller community. 
2 ...lägga upp videoklipp eller musik på Internet? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v248g


v248g
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 78. När man publicerar information på internet som text, bilder eller video, kan man ibland ange en geografisk position kopplat till informationen, tex. var ett foto är taget, så kallad geotaggning. Hur ofta brukar du geotagga sådant du publicerar på Internet?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v248f


v248f
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 79. Hur ofta, om någonsin, använder du dig av Internet för att publicera var någonstans du befinner dig för stunden/ange din position?

Kan vara med eller utan GPS.
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v43g3


v43g3
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 80. Skriver du på en blogg?

En blogg är en dagbok, en tidning, en sida där du delar dina tankar och åsikter med andra.
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q20f


q20f
Condition v43g3 = 1
Questiontype Single response
Text 81. Hur ofta arbetar du med din blogg?
Items 
Code Description
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v43g3a


v43g3a
Condition v43g3 = 0
Questiontype Single response
Text 82. Har du någon gång tidigare skrivit en blogg?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v73l


v73l
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 84. Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster som tex. bitTorrent, Kazaa, DC++ eller via Piratebay?

Jag vill påminna att dina svar kommer att hanteras helt anonymt efter det att vi avslutat intervjun.
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v73l9


v73l9
Condition v73l = 0
Questiontype Single response
Text 85. Har du någon gång prövat en fildelningstjänst, som tex. bitTorrent, Kazaa, DC++ eller via Piratebay?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v216c1


v216c1
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 86. Hur ofta besöker du communities på Internet? En community är en gemenskap eller ett forum på Internet för tex. yrkesmässiga, sociala, politiska eller religösa syften.
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v216c5


v216c5
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text En form av communities är de sociala nätverkswebbplatserna där man i regel har en personlig profil, socialt umgänge och privata relationer står i fokus. Exemepl på sådana webbplatser är tex. facebook, lunarstorm mfl.

87. Hur ofta, om någonsin, besöker du sådana sociala nätverks-webbplatser på
Internet?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v216j


v216j
Condition v216c5 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Items popup
Text 88. Jag läser nu upp ett antal olika grupper av människor. Jag vill att du anger om du har minst någon person från dessa grupper tillagda i din kontaktlista på något Socialt nätverk.
Items 
Code Description
1 Släkt och familj 
2 Arbetsrelaterade kontakter 
3 Vänner som jag även träffar utanför Internet 
4 Vänner som jag endast träffat på Internet, aldrig i fysisk person 
5 Gamla bekanta som jag inte längre har annan kontakt med 
Labels 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v216i


v216i
Condition v216c5 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text 89. Har du någon gång tackat nej till, eller tagit bort en person som velat vara din vän på ett socialt nätverk?
Items 
Code Description
0 aldrig 
1 någon gång 
2 flera gånger 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v216k


v216k
Condition v216c1 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text 90. Hur ofta, om någonsin, använder du dig av så kallade dejtingsajter på Internet? Tex. match.com, mötesplatsen.se mfl?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing t5


t5
Condition v46h in (1)
Questiontype No question
Text 
På Internet finns möjlighet att söka information om sjukdomar, medicin och vård. Vissa använder sig av det och andra inte. Nu kommer några frågor på detta område.
Routing v222b


v222b
Questiontype Single response
Text 92. Hur skulle du bedöma din egen hälsa? Ange på en skala från 1 till 5 där 1 innebär mycket dålig och 5 innebär mycket bra hälsa. Kom ihåg att du kan uppge alla siffror på skalan.
Items 
Code Description
1 1 mycket dålig 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 mycket bra 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v255a


v255a
Questiontype Items popup
Text 93. Hur viktiga är följande informationskällor för dig, när det gäller information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem?

Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig och 5 betyder mycket viktig.
Items 
Code Description
1 Besöka läkare eller vårdinrättning 
2 Släkt, vänner och bekanta 
3 Professionell telefonupplysning, tex. 1177 
4 Böcker och uppslagsverk 
5 Internet 
Labels 
Code Description
1 1 inte alls viktig 
2 2 
3 3 varken eller 
4 4 
5 5 mycket viktig 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v255b


v255b
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 93b. Använder du ytterligare informationskällor för att hämta information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem? (Uppge max tre om flera)
Items 
Code Description Open category
1 Ja (ange max tre)  
2 Nej   
3 Vill ej svara   
Properties 
Property Value
Randomise groups 0
Routing v255c


v255c
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text 94. Hur ofta, om någonsin, använder du dig av Internet för att söka information om ...
Items 
Code Description
1 tillgängliga vårdtjänster och läkemedel? Tex. öppettider, kontaktuppgifter odyl. 
2 en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem relaterat till din egen eller någon annans hälsa? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v255g


v255g
Condition v255c_2 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Open ended
Text 97. Vilken eller vilka webbplatser besöker du för att hitta information om en särskild sjukdom eller ett medicinskt problem?

Tex. sökmotor som Google, specifik webbplats eller annat.
Items 
Code Description
Properties 
Property Value
None/don't know Yes
None title Vill ej svara
Routing v255h


v255h
Condition v255c_2 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text 98. Hur ofta, om någonsin, brukar du posta frågor och inlägg om särskilda sjukdomar och medicinska problem på Internet, där andra användare kan läsa och svara?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q23


q23
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text En del använder internet för handel och olika tjänster. Andra gör det inte.

99. Hur ofta, om någonsin, använder du internet för ...
Items 
Code Description
1 ...att skaffa information om en produkt? 
2 ...att köpa eller boka biljetter till resor? 
3 ...att betala räkningar? 
4 ...att logga in på din Internetbank? 
5 ...aktiehandel, fonder etc? 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v85


v85
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 100. Hur ofta, om någonsin, har du köpt och betalt varor och/eller tjänster via Internet?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q7


q7
Condition v85 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text 103. I vilken mån bekymrar du dig för säkerheten när det gäller ditt kreditkort, om eller när du handlar via Internet?

Ange på en skala från 1 till 5, där 1 betyder att det inte alls oroar dig och 5 att det oroar dig mycket för kreditkortsbedrägerier via Internet.
Items 
Code Description
1 1 (det oroar mig inte alls) 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 (det oroar mig mycket) 
6 6 har inget kredit- eller bankkort 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v86d


v86d
Condition v85 in (1,2,3,4,5)
Questiontype Single response
Text 102. Hur ofta, om någonsin, köper du dagligvaror via Internet?

Dagligvaror = livsmedel
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v86e


v86e
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 103. Hur ofta, om någonsin, besöker du webbplatser där man kan köpa och sälja begagnade saker som tex. Blocket, Tradera mfl.?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing t6


t6
Condition v46h in (1)
Questiontype No question
Text Internets påverkan

Frågor om hur användningen av Internet påverkar annat.
Routing q8


q8
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text 107. Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med följande grupper av människor, både på och utanför Internet?

Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder att kontakterna har minskat mycket och 5 betyder att de har ökat mycket. 3 betyder att det är oförändrat.
Items 
Code Description
1 Människor som delar dina hobbies, fritidsintressen 
2 Människor som delar dina politiska intressen 
3 Människor som delar din religion 
4 Din familj 
5 Dina vänner 
Labels 
Code Description
1 1 (minskat mycket) 
2 2 
3 3 (oförändrat) 
4 4 
5 5 (ökat mycket) 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q8f


q8f
Condition (v46h = 1) and (v217a = 1)
Questiontype Single response
Text 108. Har användandet av Internet ökat eller minskat dina kontakter med människor inom ditt yrke, både på och utanför Internet?

Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder att kontakterna har minskat mycket och 5 betyder att de har ökat mycket. 3 betyder att det är oförändrat.
Items 
Code Description
1 1 (minskat mycket) 
2 2 
3 3 (oförändrat) 
4 4 
5 5 (ökat mycket) 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q9a


q9a
Condition v43a = 1
Questiontype Single response
Text 109. Skulle du säga att sedan ni blev uppkopplade till Internet hemma, så har medlemmarna av din familj tillbringat mer, mindre eller lika mycket tid tillsammans ansikte mot ansikte?
Items 
Code Description
1 Mindre tid tillsammans 
2 Ungefär lika mycket tid tillsammans 
3 Mer tid tillsammans 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q9b


q9b
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 110. Skulle du säga att sedan du började använda Internet så tillbringar du mer, mindre eller lika mycket tid tillsammans, ansikte mot ansikte, med dina vänner?
Items 
Code Description
1 Mindre tid tillsammans 
2 Ungefär lika mycket tid tillsammans 
3 Mer tid tillsammans 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q10


q10
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 111. Tycker du att tillgången till Internet har påverkat din arbetsprestation och produktivitet?

Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder mycket sämre och 5 betyder mycket bättre. 3 betyder att det är oförändrat.
Items 
Code Description
1 1 (mycket sämre) 
2 2 
3 3 (oförändrat) 
4 4 
5 5 (mycket bättre) 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v44a4


v44a4
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 111b. Hur ofta, om någonsin, brukar du använda Internet på jobbet, för privata ändamål? Som tex. att skicka epost, använda sociala nätverkswebbplatser chatta mm.
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing t7


t7
Condition v46h in (1)
Questiontype No question
Text Attityd - Användare

Några frågor om hur Internetanvändare ser på Internet.
Routing v186a


v186a
Condition v46h in (1)
Questiontype Single response
Text 113. Hur viktigt är Internet för dig privat i vardagslivet?
Items 
Code Description
1 inte alls viktigt 
2 inte viktigt 
3 varken eller 
4 viktigt 
5 mycket viktigt 
-998 ej svar 
-999 vet ej 
Routing v186b


v186b
Condition (v46h = 1) and (v217a in (1,2))
Questiontype Single response
Text 114. Hur viktigt är Internet för dig i studier/arbetslivet?
Items 
Code Description
1 inte alls viktigt 
2 inte viktigt 
3 varken eller 
4 viktigt 
5 mycket viktigt 
-998 ej svar 
-999 vet ej 
Routing v232


v232
Condition v46h in (1)
Questiontype Items popup
Text 115. Hur ofta, om någonsin, inträffar följande för dig?

Ange om det är aldrig, någon gång, ofta eller mycket ofta.
Items 
Code Description
1 Jag tillbringar alltför mycket tid med internet. 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Ofta 
3 Mycket ofta 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232b


v232b
Condition v224 > 1
Questiontype Single response
Text 116. Hur ofta, om någonsin, känner du dig åsidosatt eller ignorerad av att någon annan i hushållet tillbringar alltför mycket tid på Internet?
Items 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing t8


t8
Questiontype No question
Text Attityd - alla

Frågor till användare och icke-användare om synen på Internet.
Routing q11


q11
Questiontype Items popup
Text 118. Ange hur mycket du instämmer eller inte instämmer i dessa påstående.

Använd en femgradig skala där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder instämmer helt och fullt.
Items 
Code Description
1 Genom att använda Internet kommer människor som du att få lättare att påverka regeringen. 
2 Genom att använda Internet kommer människor som du att få lättare att förstå politik. 
3 Genom att använda Internet kommer myndigheterna att bry sig mer om vad människor som du tycker. 
4 Genom att använda Internet kommer människor som du att få mer politisk makt. 
5 Jag tycker om att prova nya tekniska apparater och prylar. 
6 Jag tycker om att prova nya tjänster på Internet. 
Labels 
Code Description
1 1 instämmer inte alls 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 instämmer helt och fullt 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v185g


v185g
Questiontype Items popup
Text 120. Uppge i vilken utsträckning du instämmer i dessa påståenden. Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder att du instämer helt och hållet. 3 betyder att du varken inställer eller inte instämmer. Kom ihåg att du kan välja vilket nummer du vill mellan 1 och 5.
Items 
Code Description
1 Generellt sett så känner jag mig trygg med att säga vad jag vill om politik. 
2 På Internet är det säkert att säga vad man tycker om politik. 
3 Människor ska ha möjligheten att kritisera sin regering på Internet. 
4 Det är okej att människor uttrycker sina åsikter på Internet även om de är extrema. 
5 Regeringen borde reglera Internet mer än vad som görs idag. 
Labels 
Code Description
1 1 instämmer inte alls 
2 2 
3 3 varken instämmer eller inte instämmer 
4 4 
5 5 instämmer helt och fullt 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v185h


v185h
Questiontype Items popup
Text 121. Uppge i vilken utsträckning du instämmer i dessa påståenden. Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder att du instämer helt och hållet. 3 betyder att du varken inställer eller inte instämmer. Kom ihåg att du kan välja vilket nummer du vill mellan 1 och 5.
Items 
Code Description
1 Jag oroar mig för att regeringen kollar vad jag gör på Internet. 
2 Jag oroar mig för att företag kollar vad jag gör på Internet. 
Labels 
Code Description
1 1 instämmer inte alls 
2 2 
3 3 varken instämmer eller inte instämmer 
4 4 
5 5 instämmer helt och fullt 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q13


q13
Questiontype Items popup
Text 122. Hur viktiga är följande människor och medier för dig, när det gäller information i allmänhet? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig källa för information i allmänhet för dig.
Items 
Code Description
1 TV 
2 Radio 
3 Dagstidningar 
4 Internet 
5 Personliga kontakter t ex vänner, familj och arbetskamrater 
Labels 
Code Description
1 1 (inte alls viktig) 
2 2 
3 3 (varken eller) 
4 4 
5 5 (mycket viktig) 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing q14


q14
Questiontype Items popup
Text 123. Hur viktiga är följande medier för dig, när det gäller underhållning och nöje? Ge en poäng mellan 1 och 5, där 1 betyder att den inte alls är viktig, 5 betyder mycket viktig och 3 betyder att det är en varken viktig eller oviktig källa för underhållning och nöje för dig.
Items 
Code Description
1 TV 
2 Radio 
3 Dagstidningar 
4 Internet 
Labels 
Code Description
1 1 (inte alls viktig) 
2 2 
3 3 (varken eller) 
4 4 
5 5 (mycket viktig) 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v210


v210
Questiontype Single response
Text 124. Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? Använd en skala från 1 till 5 där 1 betyder att ingen information går att lite på, och 5 betyder att all information går att lita på.
Items 
Code Description
1 1 (Ingen) 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 (All) 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v253f


v253f
Questiontype Items popup
Text 125. 12 januari 2010 inträffade en jordbävning i Haiti som drabbade hundratusentals människor. Hur skaffade du dig information om vad som hände? Ange hur viktiga olika medier och människor var som informationskällor? 1 betyder att mediet inte alls var viktigt och 5 betyder att det var mycket viktigt.
Items 
Code Description
1 TV 
2 Radio 
3 Papperstidningar 
4 Internet 
5 Text-TV 
6 Vänner och familj 
Labels 
Code Description
1 inte alls viktigt 
2 2 
3 3 
4 4 
5 mycket viktigt 
-998 ej svar 
-999 vet ej 
Routing v256a


v256a
Questiontype Items popup
Text 126. Nedan följer några olika typer av information om dig själv. Du ska för respektive informationstyp ange om det är information som du vill 1. ska finnas tillgänglig för alla på Internet, 2. ska finnas tillgänglig för personer du väljer, 3. inte ska finnas tillgänglig på Internet eller om det inte spelar någon roll.
Items 
Code Description
1 information om vilken plats du befinner dig på stunden 
2 din hälsa och eventuella sjukdomar 
3 din ekonomi och finansiella ställning 
4 dina privata foton 
5 din kontaktinformation 
6 vad du arbetar med 
7 vilka människor som är dina vänner 
8 din kalender/vad du gör 
Labels 
Code Description
1 ska finnas tillgängligt för alla 
2 ska finnas tillgängligt för utvalda personer 
3 ska INTE finnas tillgängligt för någon 
4 spelar ingen roll 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v211


v211
Questiontype Single response
Text 127. Du har nu fått svara på en rad frågor om olika medier, och du har säkert hört och läst hur det överallt talas om att surfa på Internet, använda e-post och den nya informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta nya informationssamhälle?

Läs igenom svarsalternativen
Items 
Code Description
0 Nej, inte alls 
1 Ja, men bara lite 
2 Ja, till stor del 
3 Ja, helt och fullt 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing grupp3


grupp3
Type Groupform
Text 
Forms 
v138
v138b
Routing t9


v138
Questiontype Numerical
Text 128. Kan du uppskatta hur lång tid per vecka som du, i minuter och timmar...

Ej under skoltid/arbetstid. Om aldrig, uppger du 0 minuter.
Items 
Code Description
1 ...tillbringar tillsammans i social samvaro, ansikte mot ansikte, med familjemedlem 
2 ...tillbringar tillsammans i social samvaro, ansikte mot ansikte, med dina vänner? 
Properties 
Property Value
Possible values 0..168
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Col. header 1 Timmar
Routing 


v138b
Questiontype Numerical
Text 

Items 
Code Description
1 1 
2 2 
Properties 
Property Value
Possible values 0..168
Whole numbers only Yes
Empty allowed Yes
Col. header 1 Minuter
Routing 


t9
Questiontype No question
Text Bakgrundsvariabler

Frågor som beskriver hushållet och den svaranden.
Routing v228


v228
Questiontype Single response
Text 130. Är du man eller kvinna?
Items 
Code Description
1 Man 
2 Kvinna 
-999 Ej svar 
Routing v212


v212
Questiontype Numerical
Text 131. Vilket år är du född?

Ange med fyra siffror (ex. 1980)
Properties 
Property Value
Minimum 1900
Maximum 2007
Whole numbers only Yes
None/don't know Yes
None title Vill ej svara
Routing v213b


v213b
Questiontype Single response
Text 132. Vad har du för utbildning?
Items 
Code Description
1 Folkskola/Grundskola 
2 Mer än grundskolenivå, men ej studentexamen 
3 Studentexamen/Yrkesutbildning 
4 Högskole- eller universitetsstuderande 
5 Högskoleexamen (Filkand 3 år)/Universitetsexamen eller högre utbildning 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v215


v215
Questiontype Single response
Text 133. Har du några hobbies eller särskilda intressen?

Om ja, ange vilken/vilka (max 2 st)
Items 
Code Description Open category
0 Nej   
1 Ja, ange:  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar   
Properties 
Property Value
Randomise groups 0
Routing v216


v216
Questiontype Single response
Text 134. Är du med i någon förening?

Om ja, ange vilken/vilka sorts föreningar (max 2 st)
Items 
Code Description Open category
0 Nej   
1 Ja, ange:  
-998 Vet ej   
-999 Ej svar   
Properties 
Property Value
Randomise groups 0
Routing v229


v229
Questiontype Single response
Text 135. Var är du född?
Items 
Code Description
1 Sverige 
2 Norden, utom Sverige 
3 Utanför Norden 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v230a


v230a
Questiontype Single response
Text 136. Var är din mor född?
Items 
Code Description
1 Sverige 
2 Norden, utom Sverige 
3 Utanför Norden 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v230b


v230b
Questiontype Single response
Text 137. Var är din far född?
Items 
Code Description
1 Sverige 
2 Norden, utom Sverige 
3 Utanför Norden 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v221c


v221c
Questiontype Single response
Text 138. Skulle du säga att du bor i en stad eller på landsbygd?
Items 
Code Description
1 Stad 
2 Landsbygd 
-998 vet ej 
-999 ej svar 
Routing v222


v222
Questiontype Single response
Text 139. Vad är ditt civilstånd?
Items 
Code Description
2 Ensamstående 
3 Sammanboende 
4 Gift 
5 Änka änkeman 
6 Frånskild 
7 Bor hemma med förälder/föräldrar 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v223b1


v223b1
Condition (v224 > 1) and (v222 not in (7))
Questiontype Single response
Text 140. Finns det hemmaboende barn i hushållet som inte har fyllt 21 år?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v231d


v231d
Condition v223b1 = 1
Questiontype Multiple response
Text 141. Hur gamla är barnen?

Kryssa i för alla åldrar det finns barn i hushållet.
Items 
Code Description
1 0 år 
2 1 år 
3 2 år 
4 3 år 
5 4 år 
6 5 år 
7 6 år 
8 7 år 
9 8 år 
10 9 år 
11 10 år 
12 11 år 
13 12 år 
14 13 år 
15 14 år 
16 15 år 
17 16 år 
18 17 år 
19 18 år 
20 19 år 
21 20 år 
Properties 
Property Value
Randomise groups 0
None/don't know Yes
None title Vill ej svara
Routing t10


t10
Condition v223b1 = 1
Questiontype No question
Text Frågor om barnen

Vi kommer att ställa ett par frågor om barnens Internetanvändning. Om det finns flera barn födda samma år, bestäm ett av dem som du svara på alla frågorna för.
Routing v232e


v232e
Condition v231d contains [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
Questiontype Items popup
Text 143 - 153. Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet (om det finns flera barn i samma ålder, ange för det barn som står näst på tur att fylla år) som är...

Items 
Code Description Condition
1 
...3 år använder sig av Internet?
 v231d contains [4] 
2 
...4 år använder sig av Internet?
 v231d contains [5] 
3 
...5 år använder sig av Internet?
 v231d contains [6] 
4 
...6 år använder sig av Internet?
 v231d contains [7] 
5 
...7 år använder sig av Internet?
 v231d contains [8] 
6 
...8 år använder sig av Internet?
 v231d contains [9] 
7 
...9 år använder sig av Internet?
 v231d contains [10] 
8 
...10 år använder sig av Internet?
 v231d contains [11] 
9 
...11 år använder sig av Internet?
 v231d contains [12] 
10 
...12 år använder sig av Internet?
 v231d contains [13] 
11 
...13 år använder sig av Internet?
 v231d contains [14] 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Properties 
Property Value
Column width 100
Routing v232g


v232g
Condition v231d contains [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
Questiontype Items popup
Text 154 - 164. Är barnet som är...
Items 
Code Description Condition
1 
...3 år pojke eller flicka?
 v231d contains [4] 
2 
...4 år pojke eller flicka?
 v231d contains [5] 
3 
...5 år pojke eller flicka?
 v231d contains [6] 
4 
...6 år pojke eller flicka?
 v231d contains [7] 
5 
...7 år pojke eller flicka?
 v231d contains [8] 
6 
...8 år pojke eller flicka?
 v231d contains [9] 
7 
...9 år pojke eller flicka?
 v231d contains [10] 
8 
...10 år pojke eller flicka?
 v231d contains [11] 
9 
...11 år pojke eller flicka?
 v231d contains [12] 
10 
...12 år pojke eller flicka?
 v231d contains [13] 
11 
...13 år pojke eller flicka?
 v231d contains [14] 
Labels 
Code Description
1 Pojke 
2 Flicka 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Properties 
Property Value
Column width 80
Routing v232j1


v232j1
Condition v231d contains [4]
Questiontype Items popup
Text 176. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 3 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j2


v232j2
Condition v231d contains [5]
Questiontype Items popup
Text 177. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 4 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j3


v232j3
Condition v231d contains [6]
Questiontype Items popup
Text 178. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 5 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j4


v232j4
Condition v231d contains [7]
Questiontype Items popup
Text 179. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 6 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j5


v232j5
Condition v231d contains [8]
Questiontype Items popup
Text 180. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 7 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j6


v232j6
Condition v231d contains [9]
Questiontype Items popup
Text 181. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 8 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j7


v232j7
Condition v231d contains [10]
Questiontype Items popup
Text 182. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 9 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j8


v232j8
Condition v231d contains [11]
Questiontype Items popup
Text 183. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 10 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j9


v232j9
Condition v231d contains [12]
Questiontype Items popup
Text 184. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 11 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j10


v232j10
Condition v231d contains [13]
Questiontype Items popup
Text 185. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 12 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v232j11


v232j11
Condition v231d contains [14]
Questiontype Items popup
Text 186. Hur ofta, om någonsin, gör ditt barn i åldern 13 år följande saker på Internet?
Items 
Code Description
1 Spelar spel 
2 Tittar på TV och video 
3 Chattar 
4 Skickar e-post 
5 Besöker communities/sociala nätverk 
6 Söker information eller fakta 
Labels 
Code Description
0 Aldrig 
1 Någon gång 
2 Någon/några gånger i månaden 
3 Någon/några gånger i veckan 
4 Dagligen 
5 Flera gånger dagligen 
-998 Vet ej 
-999 Ej svar 
Routing v227


v227
Questiontype Single response
Text 187. Ange er hushållsinkomst per år före skatt.

Med hushållsinkomst avses summan av alla personer i hushållets totala inkomst före skatt.
Items 
Code Description
2 upp till 100 000 kr om året 
3 100-200 000 kr 
4 200-300 000 kr 
5 300-400 000 kr 
6 400-500 000 kr 
7 500-600 000 kr 
8 600-700 000 kr 
9 Mer än 700 000 kr 
-998 Vej ej 
-999 Ej svar 
Routing v251a


v251a
Questiontype Single response
Text 188. Har du något funktionshinder som försvårar din användning av datorer och Internet?
Items 
Code Description
0 Nej 
1 Ja 
-999 Ej svar 
Routing v251b


v251b
Condition v251a = 1
Questiontype Open ended
Text 189. Vilken typ av funktionshinder är det du har som försvårar din Internetanvändning?
Items 
Code Description
Properties 
Property Value
None/don't know Yes
None title Vill ej svara
Routing w2


w2
Questiontype Open ended
Text 190. Stötte du på några problem då du besvarade enkäten?
Items 
Code Description
Properties 
Property Value
None/don't know Yes
None title Vet ej
Routing w5


w5
Questiontype Open ended
Text 191. Övriga synpunkter och kommentarer
Items 
Code Description
Properties 
Property Value
None/don't know Yes
None title Inga kommentarer
Routing oppna


oppna
Type Review open questions
Text 
Routing slut


slut
Text 
Properties 
Property Value


Index

introintro
v224v224
v217av217a
Q1dQ1d
Q1cQ1c
Q1bQ1b
v218bv218b
v218av218a
grupp1grupp1
v1v1
v1bv1b
v2v2
v8cv8c
v40av40a
t1t1
v46hv46h
v46iv46i
Q3Q3
v46mv46m
grupp2grupp2
v259v259
v259bv259b
t2t2
v25a1v25a1
v25ev25e
v25f3v25f3
q4bq4b
v25ov25o
v25a5v25a5
v25cv25c
v22gv22g
v248av248a
t3t3
v43av43a
v44av44a
v45bv45b
v47av47a
v29cv29c
v43iv43i
v43j1v43j1
v39av39a
v43b3v43b3
v43b4v43b4
v43ev43e
v42bv42b
t4t4
v43a2v43a2
v44a2v44a2
v45b2v45b2
v257bv257b
v45fv45f
v258v258
v56dv56d
v40cv40c
v40bv40b
v50v50
v51v51
v52v52
Q4dQ4d
q18q18
v43h1v43h1
q20q20
q20eq20e
q20dq20d
q21aq21a
q21bq21b
q22q22
v260v260
v261v261
v86c3bv86c3b
v73ov73o
v85cv85c
q24q24
v73n1v73n1
v216gv216g
v248gv248g
v248fv248f
v43g3v43g3
q20fq20f
v43g3av43g3a
v73lv73l
v73l9v73l9
v216c1v216c1
v216c5v216c5
v216jv216j
v216iv216i
v216kv216k
t5t5
v222bv222b
v255av255a
v255bv255b
v255cv255c
v255gv255g
v255hv255h
q23q23
v85v85
q7q7
v86dv86d
v86ev86e
t6t6
q8q8
q8fq8f
q9aq9a
q9bq9b
q10q10
v44a4v44a4
t7t7
v186av186a
v186bv186b
v232v232
v232bv232b
t8t8
q11q11
v185gv185g
v185hv185h
q13q13
q14q14
v210v210
v253fv253f
v256av256a
v211v211
grupp3grupp3
v138v138
v138bv138b
t9t9
v228v228
v212v212
v213bv213b
v215v215
v216v216
v229v229
v230av230a
v230bv230b
v221cv221c
v222v222
v223b1v223b1
v231dv231d
t10t10
v232ev232e
v232gv232g
v232j1v232j1
v232j2v232j2
v232j3v232j3
v232j4v232j4
v232j5v232j5
v232j6v232j6
v232j7v232j7
v232j8v232j8
v232j9v232j9
v232j10v232j10
v232j11v232j11
v227v227
v251av251a
v251bv251b
w2w2
w5w5
oppnaoppna
slutslut