Gör ditt arbete mer hållbart med hjälp av IT

Effektivisera processer och aktiviteter.

Varje dag ansluts över fem miljoner nya saker till internet. Det här går att läsa i Internet of things – en guide till sakernas internet, som precis som den här guiden är utgiven av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.
I takt med att allt mer runt omkring oss kopplas upp mot nätet kan det i sin tur resultera i att olika effektiviseringsvinster kan göras. Det kan handla om elbilar som laddas när elen är som billigast. Eller om lastbilar som med samordnade logistiksystem kan fylla fordonen mer effektivt och därmed minska andelen tomkörningar och därmed också utsläppen. Eller så kan det handla om återvinningsstationer som automatiskt berättar när kärlen är på väg att bli fulla. Eller om bevattningssystem som styr bevattningen utifrån vilket väder och temperatur som väntas. Exemplen är många redan nu.
Smarta hem, smarta städer, smarta elnät och smarta transportsystem är sådant som snabbt håller på att växa fram och som definitivt kommer förändra våra samhällen och vårt sätt att leva.

Informera sig själv och andra

Informationsteknik har också en viktig roll att spela då det gäller informationsspridning. Det handlar om att möjliggöra att rätt information finns tillgänglig både där den behövs och när den behövs.
I dag är internet för många den absolut viktigaste informationskällan. Och möjligheterna är förstås oändligt många. Information kan läggas upp, nyheter kan spridas via sociala medier, appar kan tas fram i syfte att hjälpa konsumenter att göra mer miljömedvetna konsumtionsval, exempelvis genom att informera om kemikalie­innehållet i varor, och diskussioner kan föras i olika forum utan att folk behöver träffas fysiskt.
Den som vill ta sig an frågan om hållbar IT kan således hitta mängder av information på nätet, sprida denna information och även dela med sig av sina egna erfarenheter i syfte att påverka andra.

”Digitala medier blir mer och mer betydelsefulla då det gäller informationsspridning”

Fem frågor till Inger Melander på Världsnaturfonden WWF, sakkunnig i fiskefrågor och ansvarig för Fiskguiden som sedan 2015 finns att ladda ned som app.
Vad är bakgrunden till att WWF tagit fram en fiskguide? 
– Tanken med guiden, som vi publicerade första gången i Sverige 2002, är att vi försöker kommunicera kring situationen i haven och alla de här komplexa problemen och utmaningarna som människan står inför gällande konsumtionen av mat. Det vill säga vad fisket har för påverkan på våra ekosystem och i förlängningen på hela vår existens på den här planeten. Guiden är ett sätt att förenkla det här för att ge konsumenter ett hjälpmedel att snabbt och enkelt kunna fatta mer långsiktigt hållbara och miljövänliga beslut.
När och varför bestämde ni er för att också lansera guiden i form av en app att ladda ned i mobilen? 
– Det var 2014 som vi genomförde en nationell marknadsundersökning för att se om det fanns ett intresse för en fiskguidesapp, vilket vi kom fram till att det fanns. Appen lanserades sedan under 2015.
En fördel vi ser med appen, jämfört med den tryckta versionen, är att informationen i appen kan uppdateras om det skulle hända något under året som påverkar de rekommendationer som vi ger i fiskguiden.
Kan du kort beskriva hur appen fungerar? 
– Om du står i mataffären vid fiskdisken och vill köpa hem en fisk, exempelvis torsk, då kan du gå in i appen och söka reda på vad som gäller för torsken, bland annat hur de olika bestånden mår eller vad fisket har för påverkan på ekosystemen. För att göra det här mer lättbegripligt bygger guiden på trafikljussystemet, där grönt är bästa valet, gult ska man vara försiktig med, och rött ljus är stopp, det vill säga låt bli helt.
Ni har tagit fram en köttguide också, som bygger på ett liknande koncept och som även den har en tillhörande app. Hur många har hittills laddat ned fisk- och köttguidesapparna? 
– Sammantaget handlar det om ungefär 40 000 nedladdningar.
Bland miljöorganisationerna i Sverige har WWF flest Facebook-följare, nästan en halv miljon människor. Hur viktigt är IT för er då det gäller informationsspridning? 
– Eftersom digitala medier blir mer och mer betydelsefulla då det gäller informationsspridning gäller det för WWF att ha ­uppdaterade webbsidor, vara aktiva i sociala medier och ha informativa och lättillgängliga appar, bland annat. Så vi ser att IT är en väldigt viktig faktor både för informationsspridning och för de interaktiva möten som sker mellan WWF och omvärlden.

Checklista! Så kan du använda IT för att bli mer hållbar inom andra områden

  • Undvik onödiga resor genom att arbeta på distans eller genom att ha resfria möten.
  • Ersätt fysiska produkter med digitala varianter om du ser möjligheter för detta, det kan vara allt från e-fakturor och pdf-tidningar till streaming av musik och film.
  • Fundera på om du kan använda delningsekonomins digitala plattformar för att dela på dina eller andras underutnyttjade resurser, exempelvis en bil, en cykel, en lägenhet eller en kontorslokal.
  • Se om det finns IT-lösningar som gör att du kan använda el, värme eller kyla ännu effektivare i din bostad eller på ditt kontor.
  • Undersök om det även går att effektivisera andra processer och aktiviteter med hjälp av IT, exempelvis ett navigeringssystem i bilen så att du alltid kan välja den kortaste körsträckan med minst köer.
  • Använd internet för informationsinhämtning, men se också till att använda internet till att sprida information om sådant du tycker är viktigt eller som du vill se förändringar kring – det kan i sin tur påverka andra.