Så använder du Tails

Tips! Krypterad chatt via mobilen

Ett alternativ till Pidgin är att använda de ­senaste versionerna av antingen ­mobilapparna ­WhatsApp eller Signal. De skickar också alla meddelanden krypterat.

Tor är långsamt

Du kommer sannolikt upptäcka att det går långsammare att surfa när du använder Tor Browser.

Radera säkert

Information som raderas från en hårddisk går ofta att återskapa på olika sätt. Det finns många olika verktyg för att radera data på ett mer säkert sätt, och ett sånt finns inbyggt i Tails. Var dock uppmärksam på att det inte fungerar på en usb-sticka. Du kan alltså inte använda kommandot Wipe som dyker upp när du högerklickar på en fil för att radera den för alltid.
Detta gäller alltså bara de data som du lagrar i en beständig ­volym, om du väljer att skapa en sådan. Alla andra ­inställningar i Tails återställs automatiskt vid varje omstart. Det gäller även ­dokument och andra filer som du sparar på skrivbordet eller i andra mappar i din Tails-installation.

Egna program och plugin

Det går att installera egna program på din Tails-sticka. Men låt bli att göra det. Säkerhet har högsta prioritet i Tails och de program som finns förinstallerade i operativsystemet är också granskade ur säkerhetsperspektiv. Det innebär inte att de är helt säkra, men att riskerna är minimerade så långt det är möjligt. Vilka problem som finns i program du själv vill installera vet du däremot inte.

Uppdatera

Att uppdatera operativsystemet i en dator är alltid viktigt för att ­minimera riskerna med säkerhetsluckor. Men i ett operativsystem vars hela syfte är att ge dig en så säker internetförbindelse som ­möjligt är det extra viktigt.
Ungefär var sjätte vecka kommer nya versioner av Tails. Se till att installera dem så snart en ruta om att en ny version finns tillgänglig dyker upp i operativsystemet!

Lär dig mer

Läs också de andra guiderna om digitalt självförsvar och digitalt källskydd:

  • Digitalt källskydd – en introduktion
  • Digitalt självförsvar – en introduktion
  • Kom igång med säkrare mobiltelefon!
  • Kom igång med PGP!
  • Kom igång med Tor!

Du hittar dem alla på internetguider.se.
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara