• Internet – så funkar det!

    Det här är en illustrerad berättelse för lågstadiebarn som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Publicerad 2015-04-14.

  • The Internet – How it Works

    Today, the internet is a central part of our and our children’s lives, but how does it actually work? In this movie children can learn more about the internet in a playful and educational way. Publicerad 2014-12-08.