• Swedes and the internet 2007

    In Sweden we have, compared to other countries, small digital gaps but there are still people who are excluded from the digital community. Previously, it was easy to calculate, when we defined the gap between those who used Internet now and then and those who didn’t, but today we see that the picture is more complex than that. Published 2007-04-07.

  • Svenskarna och internet 2007

    Internet är idag i Sverige inne i en konsolideringsfas. Spridningen till nya människor går långsamt medan användningen för de som redan har internet ökar och blir mer mångfacetterad. Det är främst hos de unga och hos de yngre pensionärerna som ökningen har varit störst de sista åren. Publicerad 2007-04-07.