• Svenskarna och politiken på internet 2014

    Den här rapporten handlar om hur människor söker och tar del av politisk information på internet. Vilka påverkansmöjligheter de tycker att de har samt vad de tycker om regleringen av politiska åsikter på internet. Publicerad 2014-03-22.