• Svenskarna och internet 2016

  ”Svenskarna och internet” är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer. Publicerad 2016-11-10.

 • Svenskarna och internet 2015

  ”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på Internetstiftelsens egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Publicerad 2015-11-10.

 • Svenskarna och internet 2014

  ”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på Internetstiftelsens egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Publicerad 2014-11-02.

 • Pensionärerna och internet 2014

  I dag finns det två miljoner svenskar som är äldre än 65 år. Deras situation glöms lätt bort. De flesta undersökningar räknar inte med de äldsta, men de har rätt att bli hörda. Med den här rapporten vill vi göra pensionärerna synliga i internets tidevarv. Publicerad 2014-03-17.

 • Swedes and the internet 2013

  Eighteen years after the the diffusion started in 1995, the internet today has an assured place in the majority of Swedes’ everyday life next to the daily newspaper, magazines, radio, books and television. Use has stabilized and become part of the daily routine. Published 2013-03-30.

 • Svenskarna och internet 2012

  Den årliga studien av svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Publicerad 2012-04-05.

 • Swedes and the internet 2012

  Swedes and the internet is an annual report from The Swedish Internet Foundation investigating internet and media usage in Sweden. Published 2012-04-05.

 • Vad säger internetstatistiken?

  För att kunna beskriva och förstå människors tillgång och användning av internet över tid behövs statistik. För att undvika felkällor måste statistiken granskas och olika undersökningar jämföras med varandra. Syftet med denna rapport är att göra just det då den jämför fyra producenter av årligen återkommande internetstatistik. Publicerad 2011-05-27.

 • Svenskarna och internet 2011

  Svenskarna och internet är en årlig rapport som baseras på undersökningen med samma namn. Publicerad 2011-04-07.