• Swedes and the internet 2011

  Swedes and the Internet is the annual report published by The Swedish Internet Foundation based on the survey with the same name. Published 2011-04-07.

 • Äldre svenskar och internet 2010

  I dag är 18 procent av befolkningen över 65 år, och om tio år är 20 procent eller 2 miljoner över 65 år. Således en väsentlig del av befolkningen. Det är också här de flesta som inte använder internet finns. Hur stort är deras intresse för internet? Publicerad 2010-04-07.

 • Svenskarna och internet 2009

  ”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på Internetstiftelsens egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Publicerad 2009-04-07.

 • Unga svenskar och internet 2009

  Syftet med denna rapport är att sprida kunskaper om barns användning av internet med hjälp av representativa urval som täcker in åldrar från 3 år och uppåt, så att det är möjligt att se barn och ungdomars internetanvändning i ett bredare sammanhang. Särskilt är det outforskat hur barn i förskole- och småskoleåldrarna upptäcker och använder internet. Publicerad 2009-04-07.

 • Internet 15 år

  I början av 1990-talet var internet i allt väsentligt en angelägenhet för ett relativt begränsat antal personer inom den akademiska världen, myndigheter och storföretag. För 15 år sedan började webbens utveckling ta fart och nätet blev på några få år en väldigt viktig informations- och mediebärare. Publicerad 2008-04-07.

 • Swedes and the internet 2003

  Swedes and the internet is the annual report of The Swedish Internet Foundation that maps internet users development and change in the Swedish population. Published 2003-04-11.

 • Svenskarna och internet 2003

  Den årlig undersökningen Svenskarna och internet undersöker svenskarnas internetvanor. 2003 års rapport visar att även om spridningen av internet till nya grupper idag sker långsammare än tidigare så fortsätter internet att utveckla sig, nya sidor och tjänster tillkommer, och framför allt utvecklar och förändrar sig människors användning av nätet. Publicerad 2003-04-11.