• Spärrar och gräddfiler – om nätneutralitet på internet

    Debatten om nätneutralitet är i allra högsta grad levande, både i Sverige och utomlands. Som internetanvändare är det därför viktigt att förstå vad nätneutralitet är, eftersom den är så starkt kopplad till hur vi kan använda internet. Publicerad 2013-02-21.

  • Sökes: En teknisk lösning på ondskans problem

    Ska internetoperatörerna filtrera bort innehåll – censurera nätet – för användarna? Varje demokrat har ett spontant svar på den frågan. Saken visar sig dock, vid närmare betraktande, vara mer komplicerad än man först kan tro. Publicerad 2011-05-26.

  • E-post att lita på

    Den här internetguiden går igenom olika hot och visar vad du kan göra för att skydda din e-post. Det finns lättanvända tekniker som gör e-posten tillförlitligare. Publicerad 2011-05-26.