• Algoritmer

    I denna guide utgår vi från att algoritmers utformning är resultatet av ett samspel mellan teknik och den kultur vi lever i. Det innebär att algoritmer bidrar till att forma villkoren för mycket av det vi gör på nätet, samtidigt som de speglar vår kultur. Genom denna internetguide lär du dig mer om de algoritmer som påverkar oss alla.

  • Spärrar och gräddfiler – om nätneutralitet på internet

    Debatten om nätneutralitet är i allra högsta grad levande, både i Sverige och utomlands. Som internetanvändare är det därför viktigt att förstå vad nätneutralitet är, eftersom den är så starkt kopplad till hur vi kan använda internet. Publicerad 2013-02-21.

  • DNS – internets vägvisare

    Vad händer när du skrivit in en adress i din webbläsare och tryckt ned Enter-tangenten? Hur hittar ett skickat mejl till rätt mottagare? Publicerad 2011-05-26.