• Svenskarna och internet 2018

  Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2018.  Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Publicerad 2018-10-03.

 • Svenskarna och internet – Valspecial 2018

  Internet har blivit en allt viktigare källa att vända sig till för att hitta politiskt information. Internetstiftelsen släpper därför Valspecial 2018 som är en del av undersökningen Svenskarna och Internet. Publicerad 2018-06-25.

 • PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

  Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. Den här rapporten redovisar tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur per den 1 oktober 2017. Publicerad 2018-04-05.

 • Media Development in Denmark 2017

  This is the fourth edition of the Danish Agency for Culture and Palaces' "Report on media development in Denmark" (Rapportering om mediernes udvikling i Danmark), the first of which was published in 2014. Published 2017-12-13.

 • World Internet Project Switzerland 2017

  Internet users in Switzerland largely rate their online skills as good. A majority also view digital overconsumption and the feeling of missing out on more important things as a result of internet usage as unproblematic. Published 2017-12-06.

 • The internet in Greece 2017

  Grekland har andra digitala förutsättningar än Sverige - hur ser internetanvändandet ut där, och hur långt har digitaliseringen nått? Det finns att läsa om i den här rapporten. Publicerad 2017-11-01.

 • Svenskarna och internet 2017

  Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2017.  Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Publicerad 2017-10-19.

 • Surveying the Digital Future 2017

  Den amerikanska rapporten Surveying the Digital Future visar vad amerikanerna gör på internet. Rapporten beskriver användning och påverkan av internet bland USA:s medborgare och ges ut av Center for the Digital Future. Publicerad 2017-09-20.

 • Medieutveckling 2017

  Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut idag? I den här rapporten finns statistik och fakta som beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. Här ryms allt från ungas medieliv till europeisk mediepolitik. Publicerad 2017-06-13.

 • Mediebarometern 2016 – De första resultaten

  Medier tar en stor plats i vår vardag och fyller en viktig funktion för information och underhållning. Under 2000-talet har den teknologiska utvecklingen medfört nya förutsättningar för såväl medierna som för medieanvändarna. Publicerad 2017-03-09.