• Eleverna och internet 2016

    Eleverna och internet 2016 är en rapport som bygger på statistik från Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. Kapitlet om pedagoger och deras användning av digitala resurser är gjord inom ramen för Internetstiftelsens skoltävling Webbstjärnan, och de pedagoger som blivit tillfrågade har varit aktiva i skoltävlingen under tävlingsåret 2015-2016. Publicerad 2016-09-22.

  • Eleverna och internet 2013

    Eleverna och internet baseras på Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. Publicerad 2013-04-04.