• Unga svenskar och internet 2009

    Syftet med denna rapport är att sprida kunskaper om barns användning av internet med hjälp av representativa urval som täcker in åldrar från 3 år och uppåt, så att det är möjligt att se barn och ungdomars internetanvändning i ett bredare sammanhang. Särskilt är det outforskat hur barn i förskole- och småskoleåldrarna upptäcker och använder internet. Publicerad 2009-04-07.