• Unga kvinnor och IT

    Rapporten Unga kvinnor och IT vill ge en bild av hur unga kvinnor i Sverige idag ser på IT-branschen och att arbeta med IT. Publicerad 2015-03-17.