Äldre svenskar och internet 2010

I dag är 18 procent av befolkningen över 65 år, och om tio år är 20 procent eller 2 miljoner över 65 år. Således en väsentlig del av befolkningen. Det är också här de flesta som inte använder internet finns. Hur stort är deras intresse för internet? Publicerad 2010-04-07.

Svaret påverkar svaret på frågan om internet har möjlighet att bli en teknik för alla? Det är därför nödvändigt att inkludera inte bara internetanvändarna utan också de som inte använder internet i en undersökning av de äldre och internet; igår, i dag och i framtiden.

I många undersökningar utelämnar man den äldre delen av befolkningen. I EU-statistiken har man satt gränsen vid 74 år. Det medför att det är svårt att hitta jämförande statistik för de som är 75 år och äldre. Desto viktigare är det därför att börja kartlägga denna vita fläck i internetstatistiken.