Digitalt utanförskap 2020 - en delrapport av Svenskarna och internet

Nästan alla i Sverige använder internet, men många behöver hjälp för att använda digitala tjänster. De som står utanför är oftare äldre, lever på landsbygden och tillhör hushåll med låga inkomster, visar Internetstiftelsens delrapport av undersökningen Svenskarna och internet. Publicerad 2020-06-25.

Svenskarna och internet är en årlig undersökning som görs av Internetstiftelsen och mäter svenskarnas internetvanor. Delrapporten Digitalt utanförskap lyfter fram sällan- och ickeanvändarna, vilka de är, vad olika användargrupper behöver hjälp med och hur alla användargrupper önskar få tillgång till samhällsinformation.

Delrapporten bygger på data som samlats ihop under första kvartalet 2020. Det vill säga innan och precis i början av coronakrisen.