E-barometern Q3 2017

E-barometern Q3 2017 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i oktober 2017. Totalt 369 företag som säljer varor över internet deltog i mätningen.

Företagsmätningen genomfördes 4-19 oktober 2017. Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år.

Den första undersökningen genomfördes i augusti 2017 med sammanlagt 1 568 respondenter. Den andra genomfördes i september 2017 med 1 696 respondenter. Den tredje och fjärde undersökningen genomfördes i oktober 2017 med 1 667 respektive 3 00o respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 95 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.