E-handel i Norden 2017

"E-handeln i Norden" presenterar de nordiska konsumenternas e-handelsvanor och preferenser. Rapporten bygger på undersökningar som genomförts månadsvis under 2016 med sammanlagt nästan 90 000 respondenter. Publicerad 2017-03-10.

62 procent av den nordiska befolkningen 18-79 år e-handlar en genomsnittlig månad (67 % av svenskarna, 65 % av norrmännen, 63 % av danskarna och 49 % av finländarna).

Rapporten handlar om Norden som helhet, men även uppdelat på de fyra länderna. Rapporten innehåller även detaljerade tabeller.