Eleverna och internet 2013

Eleverna och internet baseras på Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet. Publicerad 2013-04-04.

Undersökningen har kompletterats med statistik från Skolverkets undersökning IT-användning och IT-kompetens i skolan.