Företagens användning av IT 2016

Antalet anställda som har en bärbar enhet skiljer sig åt mellan landets regioner. Det är nästan dubbelt så stor användning av mobila enheter i Stockholm jämfört med övre Norrland. Till bärbara enheter räknas till exempel bärbara datorer, surfplattor och smartphones.

I den här rapporten från SCB presenteras en sammanfattning av resultaten från undersökningen IT-användning i företag 2016. Andra områden som undersökningen berör är användandet av molntjänster, annonsering på internet och om man har it-specialister anställda.