Mediebarometern 2016 – De första resultaten

Medier tar en stor plats i vår vardag och fyller en viktig funktion för information och underhållning. Under 2000-talet har den teknologiska utvecklingen medfört nya förutsättningar för såväl medierna som för medieanvändarna.

Mediebarometern visar att det råder en påfallande stabilitet i det traditionella medielandskapet. Gamla medier ersätts inte med nya, men däremot ökar användningen av nya plattformar samtidigt som de gamla plattformarna fortfarande utgör en naturlig del av befolkningens vardag.