Medieutveckling 2017

Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut idag? I den här rapporten finns statistik och fakta som beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. Här ryms allt från ungas medieliv till europeisk mediepolitik.

Under det senaste decenniet har mediemarknaden förändrats radikalt. Digitaliseringen tog förvisso fart redan 1995 då internet började spridas i befolkningen, men fick inte sitt riktigt stora genombrott förrän omkring tio år senare, 2005. Det var då bredband med fast kostnad och hög hastighet slog igenom. Utvecklingen och användningen av nätet gick då in i en ny fas. Det totala medieutbudet har sedan dess ökat enormt, inte minst ifråga om underhållning och personlig kommunikation med Youtube, Netflix och sociala medier i spetsen. Medieutbudet har också internationaliserats under de senaste decennierna, genom att medier från stora delar av världen är möjligt att nå för alla och envar när som helst.