Privatpersoners användning av datorer och internet 2016

Under det första kvartalet 2016 hade 93 procent av alla som är folkbokförda i Sverige tillgång till internet i hemmet. Jämfört med samma period 2015 är detta en ökning med 5 procent. 

I rapporten, som ges ut av SCB, ges en statistisk redovisning av privatpersoners användning av datorer och internet. Redovisningen omfattar bland annat var och hur ofta datorer och internet har använts och i vilket syfte. I årets undersökning ingår en särskild temamodul som handlar om internetsäkerhet.