Småungar och medier 2017

Detta är en redovisning av resultatet från undersökningen av medievanorna bland barn 0–8 år. Här ingår också frågor om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Den del av Ungar & medier som redovisas här har genomförts med frågor till vårdnadshavare, det är alltså inte barnen själva som svarat på frågorna.