Svenskarna och internet 2000

Under en mycket kort tid har internet slagit igenom som ett nytt internationellt informationsbärande medium. Sverige är ett av de länder där internetpenetrationen har gått djupast i samhället.

Internet kommer att förändra våra liv, socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt. I den här rapporten studeras hur internet påverkar människors beteenden, vanor och behov.

Frågeformulär Svenskarna och internet 2000