Svenskarna och internet 2008

Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2008. Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Publicerad 2008-04-07.

Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället.

2008 års rapport innehåller flera intressanta nyheter som barn och ungdomars internetanvändning, e-handel, vad svenskarna tycker är bra och dåligt med internet, vilka som står utanför och mycket mer.