Svenskarna och internet 2008

2008 års rapport innehåller flera intressanta nyheter som barn och ungdomars internetanvändning, e-handel, vad svenskarna tycker är bra och dåligt med internet, vilka som står utanför och mycket mer.

Frågeformulär Svenskarna och internet 2008

Frågeformulär Svenskarna och internet 2008 (12-15 år)