Svenskarna och internet 2010

2010 års upplaga av rapporten Svenskarna och internet visar bland annat att Sverige intar förstaplatsen på tre globala IT-index, användningen av mobilt internet ökar kraftigt, åtta av tio googlar för att få svar om sin hälsa. Publicerad 2010-04-07.

Hälften av alla svenskar är med i sociala nätverk. De unga kvinnorna dominerar bloggandet. De unga männen dominerar fildelningen. Fildelningen är åter på samma nivå som 2008. Hälften av befolkningen känner sig inte delaktig i informationssamhället.