Svenskarna och internet 2011

Svenskarna och internet är en årlig rapport som baseras på undersökningen med samma namn. Publicerad 2011-04-07.

Den årliga studien av Svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället.