Svenskarna och internet 2012

Den årliga studien av svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Publicerad 2012-04-05.

Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället.