Svenskarna och internet 2013

Svenskarna och internet är en årlig studie av Svenskarnas internet- och medievanor som startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Publicerad 2013-04-04.

Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Årets rapport visar bland annat att den mobila boomen fortsätter och att nästan hälften av alla tvååringar nu använder internet.