Svenskarna och internet: Valspecial 2022

Ta del av rapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 som fokuserar på nätet som informationskälla och arena för politisk diskussion. Sociala medier är en plats där alla utom de äldsta diskuterar politik. Men ett hårt debattklimat får många att begränsa sig i det politiska samtalet. Publicerad 2022-04-05.

Sociala medier är en viktig källa till politisk information och en plats där alla utom de äldsta diskuterar politik. Men ett hårt debattklimat får många att begränsa sig i det politiska samtalet, och informationen på sociala medier bedöms inte som särskilt trovärdig.

Digitaliseringen sker snabbt inom de flesta områden, också i politiken. Inför riksdagsvalet år 2014 tog inte ens hälften av svenska väljare del av politisk information på internet. Men redan vid valet 2018 hade internet blivit mycket viktigt för att hämta information och föra politiska samtal. Inför det kommande valet i höst 2022 ser vi att särskilt sociala medier har en framträdande roll. Det är där de politiska diskussionerna äger rum, men sociala medier är också en viktig källa för politisk information.