Svenskarna och politiken på internet 2014

Den här rapporten handlar om hur människor söker och tar del av politisk information på internet. Vilka påverkansmöjligheter de tycker att de har samt vad de tycker om regleringen av politiska åsikter på internet. Publicerad 2014-03-22.

I politiska sammanhang talas det ofta om hur tekniken gör det möjligt att nå fler väljare, att påverka och att föra dialog med. Men hur mycket använder människor egentligen internet som informationskälla i politiska sammanhang? Rapporten innehåller även en del om hur trygga människor känner sig i att framföra politiska åsikter på internet, vad människor tycker om nätfrihet samt om oro för övervakning från såväl det offentliga som från företag.