The Internet in Greece 2017

Grekland har andra digitala förutsättningar än Sverige - hur ser internetanvändandet ut där, och hur långt har digitaliseringen nått? Det finns att läsa i den här rapporten.

Rapporten är en del av World Internet Program och är uppbyggd på ett liknande sätt som IIS Svenskarna och internet. Flera av resultaten kan också jämföras med SOI 2017, om man vill få en bild av hur digitaliseringen ser ut i olika delar av Europa.