Ungar och medier 2017

Ungar & medier har nu genomförts för sjunde gången sedan 2005. Här presenteras resultatet av den största nationella enkätundersökningen som kartlägger medievanor – och attityder om medier – hos barn mellan 0 och 18 år.

Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 1 999 barn 9–12 år och 3 000 barn 13–18 år. Jämfört med närmast föregående rapport, Ungar & medier 2015 är detta ett 25 % större urval och landets största statistiska undersökning av barns medievanor.