11 internetfrämjande projekt får finansiering av .SE:s Internetfonden

Bland projekten som får dela på två miljoner kronor från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) finns till exempel en undersökning om svenskarnas inställning till elektronisk röstning, ett projekt som ska underlätta för offentlig sektor att leverera öppna data, samt översättning av programvara med öppen källkod. Flera projekt har även skolinriktning och spänner över områden som lektionshack, konstprogrammering och JavaScript-baserad spelprogrammering.

– Att skolan ger barn nödvändig digital kunskap är väldigt viktigt, därför känns det extra kul att kunna stödja fyra riktigt bra skolprojekt. Vi stödjer helhjärtat arbetet med att få fler barn att lära sig att programmera, säger Pernilla Rydmark, chef för Internetfonden på .SE.

.SE:s Internetfonden delar genom två utlysningar per år ut pengar till fristående icke-kommersiella projekt som på olika sätt främjar internetutvecklingen i Sverige. Såväl privatpersoner som organisationer kan söka finansiering. Sedan starten 2004 har över 300 projekt finansierats och den här gången får följande elva projekt dela på två miljoner kronor:

Svenskarna och röstning på nätet

Syftet är att undersöka svenskarnas inställning till elektronisk röstning. Projektet drivs av David Bismark, Votato.

Hacka läroplanen!

Syftet är att inkludera internet i grundskolans undervisning och genom att utveckla lektionshack erbjuda en digital väg till målen i läroplanen. Projektet drivs av Karin Nygårds från Digitalsmart Sthlm.

Inhämtning, formatering och nyttjande av öppna data

Målet är att sammanställa dokumentation och mjukvara för att hjälpa nya leverantörer av öppna data inom offentlig sektor att minimera den insats som behövs för att komma igång med sina första datakällor.Projektet drivs av Mikael Nordfeldth och Umeå Hackerspace.

SverigeLinux

Målet är att underlätta för den offentliga sektorn att migrera till operativsystemet Linux – som bygger på öppen källkod – för att verksamheter på så sätt ska kunna spara in på licensavgifter. Detta ska göras genom att skapa en tjänst för fjärrinstallation samt en supportgrupp som svarar på installationsfrågor med mera. Projektet drivs av Mathias Friman och Östersunds kommun.

Undervisningsfilmer i hur man programmerar spel med webbens språk, JavaScript

Målet är att lära ungdomar att själva skapa spel för webben. Projektet drivs av Mikael Tylmad från Roboro HB.

Rikstäckande Genealogisk Databas – RGD, webbtjänster och släktträdsmatchning

Projektet ska sammanställa Sveriges historiska befolkning med dess släktrelationer i en databas och drivs av Anders Ardö  vid Lunds universitet och Föreningen DIS.

En expandering av Translatewiki.net – Förbättrad svensk lokalisering av öppen källkod

Idén är att stödja översättning av öppen programvara och att göra det enklare för fler svenska projekt att få öppen programvara översatt. Detta genom att ta fram instruktionsmaterial och återkopplingssystem för det stora översättningsprojektet Translatewiki.net. Där arbetar man i dag till exempel med översättning av MediaWiki, Blockly – ett program som gör det lätt för barn att lära sig programmera och OpenStreetMap – en fri världskarta. Projektet drivs av John Andersson från Wikimedia Sverige.

Mätmetoder och protokollanpassningar för ett snabbare internet

Syftet är att minska fördröjningarna över internet genom att ta fram nya prestandamått och systematiskt utvärdera protokollförbättringar. Projektet drivs av Stefan Alfredsson vid Karlstads universitet.

SkyNet

Målet är att bygga en internetlänk till kulturhuset Cyklopen i Högdalen, Stockholm och skapa ett trådlöst nätverk med flera accesspunkter. Projektet drivs av Anders Sundman och Hackerspace Sparvnästet.

Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering

Syftet är att generera kunskap om hur barn kan lära sig programmera i skolmiljö, samt vilka metoder som kan användas för att undersöka vad barnen lär sig om datorprogram och programmering. Projektet drivs av Annika Silvervarg vid Linköpings universitet.

Synka – Förenklar skoldagen

Målet är att underlätta vardagen för gymnasieelever genom att skapa en mobilanpassad plattform där all skolinformation kan samlas. Projektet drivs av Albin Ekblom från Synka.nu


För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Rydmark, chef Internetfonden
Telefon: 070 226 65 00
Mejl: pernilla.rydmark@iis.se

Elisabeth Nilsson, pressansvarig .SE
Telefon: 070 407 58 29
Mejl: elisabeth.nilsson@iis.se

Mer information om alla projekt finns även att finna på Internetfondens webbplats.

Om .SE

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt. Sedan september 2013 sköter .SE också drift och administration för toppdomänen .nu.