Nio internetfrämjande projekt får dela på 1,5 miljoner

Pressmeddelande från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

– Vi fortsätter att investera i programmering för barn och unga samt att vrida och vända på frågor som rör sociala medier och politik. Det är ämnen som ligger i tiden och vi tror därför att dessa projekt har stor potential att bidra till utvecklingen av internet, säger Pernilla Rydmark, chef för Internetfonden på .SE.

Internetfonden delar genom två utlysningar per år ut pengar till fristående icke-kommersiella projekt som på olika sätt främjar internetutvecklingen i Sverige. Både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering. Sedan starten 2004 har över 300 projekt finansierats. Följande nio projekt får nu dela på 1,5 miljoner:

Scripted Colony

Idén är att utveckla ett gratis onlinespel som ska lära ut grundläggande programmering. Spelet går ut på att kolonisera en planet, bygga byggnader, hantera resurser mm. Under spelets gång får spelaren möjlighet att skriva kod och skapa script för att slippa genomföra upprepande spelmoment. Tanken är att spelaren ska spela spelet tillsammans med sin kod.

Projektet drivs av Onni Qvickström.

Vad gör en politisk utsaga framgångsrik?

Projektet ska analysera den användardrivna kommunikationens villkor. Målet är bidra med nya insikter om sociala medier och vilken typ av politiska budskap som delas och därmed sprids till andra användare samt vad som fångas upp av traditionella nyhetsmedier.

Projektet drivs av Jonas Andersson Schwarz, M-Brain och Retriever.

MIST – Nätverksbibliotek och databas för distribuerade sociala applikationer

Projektet MIST ska skapa ett nytt tekniskt verktyg, så att utvecklare enkelt kan bygga applikationer med end-to-end säkerhet och bra skydd av användarnas data. Verktyget kommer även att släppas som öppen källkod.

Projektet drivs av Mattias Wingstedt från VISIARC AB.

De digitala författarnas nya verktygslåda

Syftet är att genomföra en förstudie för att lägga grunden till en rad innovationsprojekt i gränslandet mellan skönlitteratur och teknologi samt ta fram en digital prototyp för litterärt skapande. Projektet fokuserar på skrivande inom följande områden: communitybaserat, avatarbaserat, algoritmiskt och spelifierat.

Projektet drivs av Peder Isaksson från Dunkelbyrån.

Swarmsweep

Idén är att ta fram en plattform, verktygslåda och metodguide för positiv, inomparlamentarisk digital aktivism. Plattformen kommer att göras helt fritt tillgänglig för alla organisationer som vill använda sig av svärm-aktivism.

Projektet drivs av Annika Suikki från Piratpartiet Helsingborg.

Thenmap

Syftet med projektet är att utveckla ett gratis open source-verktyg, främst tänkt för nyhetsredaktioner, för att publicera historiska kartvisualiseringar.

Projektet drivs av Leonard Wallentin.

Sitespeed.io online

Målet är att utveckla en onlineapplikation som gör det möjligt för vem som helst med tillgång till internet att kunna mäta hur snabb en webbsajt är, och vilken potential det finns att göra den snabbare.

Projektet drivs av Peter Hedenskog.

Facebook och sjukvården – Vad har hänt på fyra år?

Projektet ska genomföra en jämförande studie för att följa upp hur sjukvårdens användning av sociala medier har förändrats sedan 2010.

Projektet drivs av Oscar Hjertqvist från Ekonomismus AB.

Idrottsappen

Syftet med projektet är att utveckla ett IT-stöd för att hjälpa ledare i utbildnings- och instruktörsdelen inom ungdomsidrotten att bedriva utbildning och ge instruktioner.

Projektet drivs av Henrik Sandklef från Sandklef GNU Labs.

 


 

För mer information:

Pernilla Rydmark, chef Internetfonden
Telefon: 070 226 65 00
Mejl: pernilla.rydmark@iis.se

Elisabeth Nilsson, pressansvarig .SE
Telefon: 070 407 58 29
Mejl: elisabeth.nilsson@iis.se

Mer information om alla projekt finns på Internetfondens webbplats.

Om .SE

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt. Sedan september 2013 sköter .SE också drift och administration för toppdomänen .nu.