Så ser kvinnor och mäns nätvanor ut

Kvinnor är flitigare mobilsurfare än män och kvinnor över 35 år spelar oftare spel över internet än män i samma ålder. Det visar statistik om våra nätvanor som .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) tagit fram med anledning av internationella kvinnodagen den 8:e mars. 

I genomsnitt använder kvinnor internet drygt 19 timmar i veckan, motsvarande siffra för män är drygt 23 timmar. Män använder internet mer än kvinnor hemma, på arbetet och i skolan medan kvinnor använder internet i mobilen något mer än män.

Vad kvinnor och män gör på internet

Ungefär lika många kvinnor som män e-handlar, använder Facebook och lyssnar på Spotify. Men vissa skillnader i våra nätvanor finns. Bland kvinnor är det mer vanligt att läsa bloggar medan män i högre utsträckning fildelar. Nedan redovisas andelen män respektive kvinnor som uppger att de någon gång använder internet till någon aktiviterna i fråga.

Spelvanor

Statistiken är hämtad ur rapporten Svenskarna och internet 2014, där 3 000 personer via telefonintervjuer och webbenkäter årligen tillfrågas om sina internetvanor. Siffrorna är andel av befolkningen 12 år och uppåt, förutom siffran om E-handel som är från 16 år och uppåt.

När det handlar om spelande över internet för nöjes skull (alltså inte spel om pengar) är det de unga männen som spelar allra mest, men i åldergsrupperna från 36 år och uppåt är rollerna ombytta.

Mer statistik om kvinnor och mäns internetvanor finns här: http://www.internetstatistik.se/artiklar/kvinnor-man-och-internet

För mer information:

Pamela Davidsson, chef för statistik och fakta på .SE
pamela.davidsson@iis.se
0708-11 40 65

Elisabeth Nilsson, Pressansvarig
elisabeth.nilsson@iis.se
0704-07 58 29

Om .SE

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter .SE också drift och administration för toppdomänen .nu.