Internetstiftelsens remisser

Internetstiftelsen hämtar på ett systematiserat sätt in synpunkter från alla som känner sig berörda av våra olika förslag. Detta görs för att undersöka vilka konsekvenser de skulle kunna få om de genomförs. Här kan du ladda ner PDF-filer av remisser från Internetstiftelsen.