Testverksamhet

2012 tog internet ett stort steg framåt då ICANN, organisationen som styr tilldelningen av bland annat IP-adresser och domännamn, öppnade för ett stort antal nya toppdomäner. I det arbetet har Internetstiftelsen fått uppdraget av ICANN att fungera som teknisk testorganisation.

Det har länge funnits ett intresse av att öka floran av adresser på internet och överge begränsningarna i att bara ha landstoppdomäner (till exempel .se, .dk och .de) och klassiska, generiska toppdomäner såsom .com, .org och .net.

När internet skulle utökas med nya toppdomäner ville ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) säkerställa att de som ska få möjlighet att driva en ny toppdomän faktiskt kan hantera det och att internet inte skräpas ned av nya toppdomäner som inte fungerar som de ska, eller kanske till och med är skadliga.

Internetstiftelsen testar de nya toppdomänerna

Earth seen from space, 3D rendered

Vem bestämmer egentligen över internet?

Många aktörer samverkar och är inblandade i internets styrning. På vår webbplats Internetkunskap kan du läsa om några av de viktigaste och hur det går till.

För att säkerställa kvaliteten tog ICANN och dess samarbetspartners fram ett antal krav och testprinciper, samt beslutade att en testverksamhet skulle etableras. ICANN valde 2012 Internetstiftelsen som testorganisation som tillsammans med ICANN tog fram testerna för de nya toppdomänerna. Internetstiftelsen har en egen testavdelning med djup kunskap om internetprotokollen och då speciellt DNS, EPP, Whois och IDN. Internetstiftelsen har genomfört dessa tester sedan 2013 och har bidragit till att över 1200 nya toppdomäner har introducerats på internet på ett robust sätt. Många av dem har aktiverats för registreringar av domännamn, och webbplatser och tjänster har börjat använda dem.

Listan över publicerade toppdomäner uppdateras kontinuerligt av ICANN.

ICANN tillhandahåller rotzonen för DNS-systemet

ICANN är en icke-vinstdrivande organisation som gemensamt drivs av olika intressenter med fokus på internet. Dessa intressenter är främst de företag och organisationer som direkt arbetar med domännamn och IP-adresser, men även världens länder och den intresserade allmänheten.

ICANN är också den organisation som genom sin IANA-funktion tillhandahåller den så kallade rotzonen för DNS-systemet. Rotzonen är startpunkten för all uppslagning av domännamn på internet. Rotzonen finns på de så kallade rotnamnservrarna som är spridda över hela världen. Rotzonen och rotnamnservrarna är nödvändiga för att kunna slå upp ett domännamn så att man sedan kan nå webbplatser och andra tjänster på internet.