Testverksamhet

2012 tog internet ett stort steg framåt då ICANN, organisationen som styr tilldelningen av bland annat IP-adresser och domännamn, öppnade för ett stort antal nya toppdomäner. I det arbetet har Internetstiftelsen fått uppdraget av ICANN att fungera som teknisk testorganisation.

Det har länge funnits ett intresse av att öka floran av adresser på internet och överge begränsningarna i att bara ha landstoppdomäner (till exempel .se, .dk och .de) och klassiska, generiska toppdomäner såsom .com, .org och .net.

När internet skulle utökas med nya toppdomäner ville ICANN säkerställa att de som ska få möjlighet att driva en ny toppdomän faktiskt kan hantera det och att internet inte skräpas ned av nya toppdomäner som inte fungerar som de ska, eller kanske till och med är skadliga.

Krav och testprinciper

För att säkerställa kvaliteten tog ICANN och dess samarbetspartners fram ett antal krav och testprinciper, samt beslutade att en testverksamhet skulle etableras. ICANN valde 2012 Internetstiftelsen som testorganisation. För att utföra dessa tester har Internetstiftelsen en egen testavdelning med djup kunskap om internetprotokollen och då speciellt DNS, EPP, Whois, IDN och RDAP. Vi har genomfört dessa tester sedan 2013 och har bidragit till att över 1200 nya toppdomäner har introducerats, eller är på väg att introduceras, på internet på ett robust sätt. Många av dem har aktiverats för registreringar av domännamn, och webbplatser och tjänster har börjat använda dem.

Internetstiftelsens testorganisation

Internetstiftelsens PDT-tjänst, Pre-Delegation Testing (PDT), har genomfört tester för att säkerställa att de som ansöker om nya toppdomäner följer de tekniska och operationella krav ICANN ställer på ett registry i ”the gTLD Applicant Guidebook (AGB)”. Testerna har omfattat både DNS-serverinfrastruktur och systemen för registrytjänster.

De sökande kontrollerades på sex olika testområden för att säkerställa att de hade de tekniska och organisatoriska förutsättningar som krävdes för att kunna sköta en toppdomän.

Efter att den sökande genomgått PDT:s tester och blivit godkänd kan toppdomänen läggas till i rotzonen, vilket medför att den kan synas på internet.

Listan över publicerade toppdomäner uppdateras kontinuerligt av ICANN.

ICANN tillhandahåller rotzonen för DNS-systemet

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) är en icke-vinstdrivande organisation som gemensamt drivs av olika intressenter på internet. Dessa intressenter är främst de företag och organisationer som direkt arbetar med domännamn och IP-adresser, men även världens länder och den intresserade allmänheten.

ICANN är den organisation som genom sin IANA-funktion tillhandahåller den så kallade rotzonen för DNS-systemet. Rotzonen är startpunkten för all uppslagning av domännamn på internet. Rotzonen finns på de så kallade rotnamnservrarna som är spridda över hela världen. Rotzonen och rotnamnservrarna är nödvändiga för att kunna slå upp ett domännamn så att man sedan kan nå webbplatser och tjänster på internet.