Regler och beskrivning av domännamnssökningar

Med hjälp av Internetstiftelsens tjänst kontaktsökning får du reda på information om den domän du sökt. Funktionen är avsedd för att slå upp information om specifika domännamn och dess innehavare och hämtar resultatet från WHOIS-protokollet.

Kontaktsökning

Resultatet från kontaktsökningar på internetstiftelsen.se får inte användas i kommersiellt syfte. Det är inte heller tillåtet att försöka ladda ner information om flera domännamn för att sätta upp en egen databas.

Alla slagningar loggas med information om varifrån slagningen görs. Vid för många slagningar på kontakt-ID blockeras IP-adressen bakom slagningen för vidare slagningar.

Följande regler gäller för slagningar på kontakt-ID:

  • Dagtid (08.00 – 17.00): 10 uppslag per timme
  • Övrig tid (17.00 – 08.00): 5 uppslag per timme

Korrigera ofullständig eller felaktig kontaktinformation

Om du anser att kontaktinformationen för en viss kontakt är ofullständig eller felaktig kan du kontakta oss på registry@internetstiftelsen.se. Vi kommer därefter att kontrollera uppgifterna och begära in rättelse om så krävs. Om du däremot vill uppdatera dina egna kontaktuppgifter som visas i WHOIS (se mer info nedan) ska du i första hand kontakta din återförsäljare (registrar) och begära rättelse. Om du är osäker på vilken återförsäljare du har, kan du enkelt göra en sökning i sökfunktionen nedan.

Hitta din kundtjänst

Internetstiftelsen har ingen gemensam kundtjänst för domännamnsinnehavare. För frågor om ett registrerat domännamn, kontakta kundtjänsten hos aktuell återförsäljare. För att få kontaktuppgifterna dit, skriv in ditt domännamn nedan och klicka på ”Sök”.

Resultat hämtas från WHOIS

Resultatet från kontaktsökningar på internetstiftelsen.se hämtas från WHOIS-protokollet, vilket är ett webb- och terminalbaserat verktyg för att ta reda på registreringsdetaljer för ett .se- eller .nu-domännamn. Det kan till exempel vara när domännamnet registrerades och vilken registrar domännamnet ligger under.

Internetstiftelsens huvudsakliga syfte med WHOIS är att tillhandahålla information om innehavare och kontaktpersoner för att säkerställa administrationen och den tekniska driften av toppdomänen .se och .nu med hänsyn tagen till den personliga integriteten. Det är också ett verktyg för att ta reda på om ett domännamn är ledigt eller inte.

Resultatet får inte användas i kommersiellt syfte. Funktionen är avsedd för att slå upp information om specifika .se- och .nu-domännamn och dess innehavare. Det är inte tillåtet att försöka ladda ner information om flera domännamn för att sätta upp en egen databas.

Alla slagningar loggas med information om varifrån slagningen görs. Vid för många slagningar på kontakt-ID blockeras IP-adressen bakom slagningen för vidare slagningar.

Whois copyright

Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation. All rights reserved.

The information obtained through searches, or otherwise, is protected by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions. It is also subject to database protection according to the Swedish Copyright Act.

Any use of this material to target advertising or similar activities is forbidden and will be prosecuted. If any of the information below is transferred to a third party, it must be done in its entirety. This server must not be used as a backend for a search engine.

Free – är domännamnet ledigt?

Free är ett webbaserat sökverktyg som används för att ta reda på om ett domännamn är ledigt eller inte. Givet en söksträng svarar Free med ”occupied” eller ”free” beroende på om domännamnet är registrerat eller inte.

Du når verktyget för .se-domäner på följande länk: http://free.iis.se/free?q=example.se där du byter ut ”example.se” mot den domän du vill kontrollera. På motsvarande sätt kan du använda http://free.iis.nu/free?q=example.nu för att kontrollera .nu-domäner.

Verktyget ”Free” är identiskt med tjänsten DAS (Domain Availability Service) som också tillhandahålls av andra Registryn.

Villkor och begränsningar

  • Max antal frågor per sekund och användare är 34.
  • En användare blir avstängd vid fler än 34 frågor per sekund. Användaren måste upphöra med frågor under 1 sekund innan spärren hävs och kan därefter fortsätta använda tjänsten. Om användaren inte slutar fråga tjänsten byggs spärren på.

Behandling av personuppgifter

Är du domännamnsinnehavare hittar du information om hur Internetstiftelsen behandlar dina personuppgifter i Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se respektive .nu, punkt 9:

Integritetspolicy

Internetstiftelsens integritetspolicys beskriver hur vi behandlar den information som domännamnsinnehavare lämnar i samband med registrering av .se- och .nu-domännamn.