Press

Här hittar du den senaste pressinformationen från Internetstiftelsen. Du är självklart välkommen att kontakta vår pressavdelning för ytterligare information om Internetstiftelsen eller om internetutveckling i allmänhet.

Presskontakt

Jannike Tillå, Affärsområdes- och kommunikationschef

Vi är experter inom flera områden

Vi tycker om och tror på internet och brinner för att dela med oss av vår kunskap. Tillsammans har vi på Internetstiftelsen en bred och djup expertis om en rad olika områden som rör internet och digitalisering, exempelvis digital kompetens i skolan, IT-säkerhet, DNS, internets infrastruktur, digital delaktighet, internethistoria, brottslighet kopplad till internet och mycket mer.

Vi delar gärna med oss av kunskap inom dessa ämnen. Det är bara att höra av sig till pressansvarig för att komma i kontakt med oss och våra experter!

Digital kompetens i skolan

Digital kompetens är en del av läroplanen men många lärare och skolor är dåligt rustade för att möta dessa krav. Internetstiftelen arbetar aktivt för att göra det lättare för lärare och skola att möta kraven kring digital kompetens i läroplanen. Vi stöttar forskning kring ämnet, tar fram egna undersökningar om elevers internetvanor och vi har skapat Digitala lektioner som erbjuder 120 kostnadsfria och färdiga lektioner kring digital kompetens.

Våra experter inom området

  • Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan.
  • Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, har gett ut böcker och gjort videor om programmering i skolan.

Säkerhet, integritet och bedrägerier på nätet

Säkerhet är en av Internetstiftelsens kärnverksamheter. Som ansvariga för den svenska toppdomänen .se och driften av .nu ser vi till att det svenska internet fungerar på ett stabilt och säkert sätt. Via arbetet med DNSSEC är vi också föregångare inom säkerhet på hela internet.

Internetstiftelsen är en viktig aktör i arbetet mot olika former av brott på nätet. Det kan till exempel handla om människor som råkar ut för domänskojare eller bedrägeriförsök via mejl eller med hjälp av BankID. Internetstiftelsen sprider kunskap till och samarbetar med organisationer som Polisen och Brottsförebyggande rådet.

Vår satsning Internetkunskap fokuserar på att sprida folkbildning och kunskap till vuxna i Sverige. En del av materialet handlar om IT-säkerhet från en vanlig människas perspektiv – hur skapar jag starka lösenord, hur slipper jag bli nätfiskad och finns det några problem med att gå in på ett öppet wifi? Allt detta, tillsammans med material om bland annat källkritik och desinformation går att ta del av när som helst på internetkunskap.se

Våra experter inom området

  • Anne-Marie Eklund-Löwinder, är säkerhetschef på Internetstiftelsen och säkerhetsexpert. Hon kan svara på de flesta frågor kring strategiska informations- och IT-säkerhet både för verksamheter och vanliga användare, till exempel gällande ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001 men också om kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk.
  • Peter Forsman, abuseansvarig på Internetstiftelsen och en ledande expert på nätbedrägerier, kan svara på frågor om olika former av bedrägeribrott på nätet.
  • Björn Appelgren, ansvarig digital kompetens för vuxna på Internetstiftelsen, kan svara på frågor om satsningen Internetkunskap samt bland annat ämnena källkritik, desinformation och digital folkbildning.

Internets historia

Vi står bakom Internetmuseum som är Sverige första digitala museum och som bevarar det digitala kulturarvet samt sprider kunskap om nätets historia. Vi har arbetat med internets infrastruktur under många år och har sedan 1997 ansvarat för internets svenska toppdomän .se. 

Internetstiftelsen har en stor kunskap kring internets tekniska utveckling och historia. Vi är även mycket kunniga inom internetkultur, fenomen på internet, vad vi gör på internet och hur internet har påverkat människa och samhälle.

Digitala trender, ny teknik och tekniska frågor

Utvecklingen på nätet stannar aldrig av. Ny teknik, nya sociala medier och nya kommunikationsvägar påverkar och skapar förändringar i samhället. Internetstiftelsen har lång erfarenhet av att mäta och analysera trender på nätet, och i vårt uppdrag ingår att förklara och förtydliga hur internet påverkar våra dagliga liv.

Våra experter inom området

  • Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen och har lång erfarenhet av utvecklingen av webben, appar och internet i allmänhet.

Digital delaktighet och svenskars internetvanor

Digital delaktighet ligger oss varmt om hjärtat. Kravet att du som medborgare har en grundläggande digital kompetens är större än någonsin. Allt fler kontakter med både myndigheter och företag förväntas ske digitalt. 

Sedan 2008 har vi genom flera olika satsningar arbetat för att öka den digitala delaktigheten. Genom vår årliga undersökning Svenskarna och internet har vi även stor kunskap kring svenskars internetvanor, digitala delaktighet och utanförskap.

Men den gör även att vi är väl insatta i hur svenskar använder internet, tillgång till internet runtom i Sverige, sociala medier och mycket, mycket mer kring våra internetvanor.

Våra experter inom området

  • Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen med stor kunskap kring svenskars internetvanor och digital delaktighet.