Press

Här hittar du pressinformation från Internetstiftelsen. Du är självklart välkommen att kontakta vår pressavdelning för ytterligare information om Internetstiftelsen eller om internetutveckling i allmänhet.

Presskontakt

Pressansvarig: Emma Fritze
Telefon: 072-003 29 91 (ej sms)
E-post: emma.fritze@internetstiftelsen.se

Vi är experter inom flera områden

Vi tycker om och tror på internet och brinner för att dela med oss av vår kunskap. Tillsammans har vi på Internetstiftelsen en bred och djup expertis om en rad olika områden som rör internet och digitalisering, exempelvis digital kompetens i skolan, it-säkerhet, DNS, internets infrastruktur, digital delaktighet, internethistoria, brottslighet kopplad till internet och mycket mer.

Vi delar gärna med oss av kunskap inom dessa ämnen. Det är bara att höra av sig till pressansvarig för att komma i kontakt med oss och våra experter!

Här hittar du pressbilder på våra experter.

Digital kompetens i skolan

Digital kompetens är en del av läroplanen men många lärare och skolor är dåligt rustade för att möta dessa krav. Internetstiftelen arbetar aktivt för att göra det lättare för lärare och skola att möta kraven kring digital kompetens i läroplanen. Vi stöttar forskning kring ämnet, tar fram egna undersökningar om elevers internetvanor och vi har skapat Digitala lektioner som erbjuder 120 kostnadsfria och färdiga lektioner kring digital kompetens.

Våra experter inom området

  • Kristina Alexanderson, Project Manager på Internetstiftelsen och ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan.
  • Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, har gett ut böcker och gjort videor om programmering i skolan. Här kan du läsa ett urval av Måns blogginlägg inom området.

Säkerhet, integritet och bedrägerier på nätet

Säkerhet är en av Internetstiftelsens kärnverksamheter. Som ansvariga för den svenska toppdomänen .se och driften av .nu ser vi till att det svenska internet fungerar på ett stabilt och säkert sätt.

Internetstiftelsen är en viktig aktör i arbetet mot olika former av brott på nätet. Det kan till exempel handla om människor som råkar ut för domänskojare eller bedrägeriförsök via mejl eller med hjälp av bank-id. Internetstiftelsen sprider kunskap till och samarbetar med organisationer som Polisen och Brottsförebyggande rådet.

Vår satsning Internetkunskap fokuserar på att sprida folkbildning och kunskap till vuxna i Sverige. En del av materialet handlar om it-säkerhet från en vanlig människas perspektiv - hur skapar jag starka lösenord, hur slipper jag bli nätfiskad och finns det några problem med att gå in på ett öppet wifi? Allt detta, tillsammans med material om bland annat källkritik och desinformation går att ta del av när som helst på internetkunskap.se.

Våra experter inom området

  • Måns Jonasson, internetexpert på Interstiftelsen. Han kan svara på frågor it-säkerhet, kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk.
  • Björn Appelgren, Project Manager och ansvarig digital kompetens för vuxna på Internetstiftelsen, kan svara på frågor om satsningen Internetkunskap samt bland annat ämnena källkritik, desinformation och digital folkbildning.

Internets historia

Vi står bakom Internetmuseum som är Sverige första digitala museum och som bevarar det digitala kulturarvet samt sprider kunskap om nätets historia. Vi har arbetat med internets infrastruktur under många år och har sedan 1997 ansvarat för internets svenska toppdomän .se. 

Internetstiftelsen har en stor kunskap kring internets tekniska utveckling och historia. Vi är även mycket kunniga inom internetkultur, fenomen på internet, vad vi gör på internet och hur internet har påverkat människa och samhälle.

Digitala trender, ny teknik och tekniska frågor

Utvecklingen på nätet stannar aldrig av. Ny teknik, nya sociala medier och nya kommunikationsvägar påverkar och skapar förändringar i samhället. Internetstiftelsen har lång erfarenhet av att mäta och analysera trender på nätet, och i vårt uppdrag ingår att förklara och förtydliga hur internet påverkar våra dagliga liv.

Våra experter inom området

Digital delaktighet och svenskars internetvanor

Digital delaktighet ligger oss varmt om hjärtat. Kravet att du som medborgare har en grundläggande digital kompetens är större än någonsin. Allt fler kontakter med både myndigheter och företag förväntas ske digitalt. 

Sedan 2008 har vi genom flera olika satsningar arbetat för att öka den digitala delaktigheten. Genom vår årliga undersökning Svenskarna och internet har vi även stor kunskap kring svenskars internetvanor, digitala delaktighet och utanförskap.

Men den gör även att vi är väl insatta i hur svenskar använder internet, tillgång till internet runtom i Sverige, sociala medier och mycket, mycket mer kring våra internetvanor.

Våra experter inom området

  • Jannike Tillå, Vice President Communications and Public Benefit på Internetstiftelsen, med stor kunskap kring svenskars internetvanor, digital delaktighet, barns digitala liv och föräldraskap för barn som är online.

Identitet på nätet

I många digitala tjänster är det viktigt att det är just du som använder tjänsten. Inom arbetslivet är det även viktigt att veta vilken organisation du företräder och vilken roll du har, exempelvis när läkare loggar in i journalsystem eller läraren sätter betyg. I båda fallen är det en e-legitimation eller annat inloggningssätt som beskriver vem du är.

För att göra det enkelt och säkert för dig som användare, samverkar din organisation med era leverantörer av digitala tjänster och med era leverantörer av e-legitimationer. Samverkansformen kallas identitets- och behörighetsfederation. Internetstiftelsen ansvarar för Skolfederation, som kopplar ihop skolhuvudmän med digitala läromedel och prov. Vi står även bakom Sambi, som kopplar ihop arbetsgivare med digitala tjänster inom hälsa, vård och omsorg.

DNS och internets infrastruktur

Att skapa en stabil och säker infrastruktur för internet i Sverige är kärnan i vår verksamhet. Vi är experter inom DNS och DNSSEC. DNS är beteckningen på det system som kopplar samman IP-adresser, en sifferkombination som datorer använder för att prata med varandra, och det som vi människor lättare kommer ihåg – domännamn, såsom internetstiftelsen.se.

DNSSEC är en utvidgning av DNS-systemet som syftar till att öka säkerheten i DNS. Toppdomänen .se som vi ansvarar för var den första i världen som signerades med DNSSEC. 

Vi ligger fortfarande i framkant internationellt inom området och vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten på nätet genom en rad olika satsningar. Exempel på detta är att vi erbjuder utbildningar och tekniskt stöd kring DNSSEC. Vi skyddar .se och .nu från överbelastningsattacker och vi utför årligen hälsokontroller av hur företag, organisationer och myndigheter använder DNS/DNSSEC.

Våra experter inom området

  • Nicklas Pousette, Chief Technology Officer, har lång erfarenhet från it- och telekombranschen. Han kan bland annat svara på frågor om DNS, säkerhetstillägget DNSSEC och hälsoläget på nätet.