Fortbildning för pedagoger

Vill du utveckla din digitala kompetens? Missa då inte att Internetstiftelsen erbjuder olika typer av fortbildning för dig som ska arbeta med digital kompetens i skolan.

Fortbildningspodd för lärare

I podden Digitala lektioner samtalar Kristina Alexanderson med gäster om hur de arbetar med digital kompetens i sin undervisning. Podden kan användas som underlag för kollegiala samtal i arbetslaget, ämnesgruppen eller i skolans arbete med att utveckla digital kompetens. Till varje avsnitt hittar du frågor, lektionsmaterial och tips på vidare läsning.

Fortbildningsmaterial på Digitala lektioner

På Internetstiftelsens öppna digitala lärresurs Digitala lektioner finns lektioner och material som täcker allt som rör digital kompetens och programmering i grundskolan. Där finns också tillhörande fortbildningsmaterial som gör att du kan förbereda och fortbilda dig inför undervisningen i digital kompetens. Läs mer här om hur du tar del av fortbildningsmaterialet.

Lärarhandledningar

Till varje ämnesområde på Digitala lektioner hittar du en kostnadsfri lärarhandledning. Ladda ner lärarhandledningarna och fördjupa dina kunskaper om hur undervisning i källkritik, värdegrund, digitalisering, programmering och teknik stärker dina elevers digitala kompetens. I lärarhandledningarna får du även bra förslag på teman och praktiska ingångar till undervisningen i klassrummet. Du kan även köpa egna tryckta exemplar under Rapporter och guider.

Internetstiftelsens tryckta lärarhandledningar.
En kvinna sitter vid sin dator och deltar på Internetdagarna.

Internetdagarna

Internetdagarna arrangeras av Internetsiftelsen varje höst. På konferensen får du möjlighet att bredda ditt digitala perspektiv och få nya verktyg i ditt yrke.

Internetdagarna

Lär dig mer på Internetdagarna – en tvådagarskonferens online som hålls av Internetstiftelsen. Konferensen äger rum varje höst och du utformar programmet själv. Minst ett av områdena har alltid fokus på digital kompetens i skolan. Du får dessutom möjlighet att lyssna till inspirerande talare och chatta med andra i branschen eller över branschgränsen. Nästa Internetdagarna äger rum i november 2024.

Kostnadsfria föreläsningar

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Vill du boka Kristina som föreläsare på din lärarkonferens eller något annat större evenemang? Läs mer här!