Fortbildning för pedagoger

I över tio år har Internetstiftelsen jobbat för att höja den digitala kompetensen i skolan. För närvarande erbjuder vi bland annat kostnadsfria föreläsningar samt fortbildningsmaterial för pedagoger.

Kostnadsfria föreläsningar

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Vill du boka Kristina som föreläsare på din lärarkonferens eller något annat större evenemang? Läs mer här!

Fortbildningsmaterial på Digitala lektioner

På Internetstiftelsens öppna digitala lärresurs Digitala lektioner finns lektioner och material som täcker allt som rör digital kompetens och programmering i grundskolan. Där finns också tillhörande fortbildningsmaterial som gör att du kan förbereda och fortbilda dig inför undervisningen i digital kompetens. Läs mer här om hur du tar del av fortbildningsmaterialet.

SETT 2020

Internetstiftelsen skulle ha genomfört två fortbildningsdagar kring digital kompetens på SETT-dagarna i Stockholm den 21-22 april 2020, men den ökade riskbedömningen av covid-19 innebär att SETT inte kommer att kunna genomföras då. Målsättningen är att kunna genomföra mässan vid ett senare tillfälle. Läs mer här.