Fortbildning för pedagoger

I över tio år har Internetstiftelsen jobbat för att höja den digitala kompetensen i skolan. För närvarande erbjuder vi bland annat kostnadsfria föreläsningar samt fortbildningsmaterial för pedagoger.

Kostnadsfria föreläsningar

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Vill du boka Kristina som föreläsare på din lärarkonferens eller något annat större evenemang? Läs mer här!

Lyssna på ett lärandesamtal om distansundervisning

Under våren 2020 ställdes gymnasieskolan om och gick från en dag till en annan till distansundervisning. Lyssna på ett samtal mellan Kristina Alexanderson och Linda Svanberg om distansundervisning.

Fortbildningsmaterial på Digitala lektioner

På Internetstiftelsens öppna digitala lärresurs Digitala lektioner finns lektioner och material som täcker allt som rör digital kompetens och programmering i grundskolan. Där finns också tillhörande fortbildningsmaterial som gör att du kan förbereda och fortbilda dig inför undervisningen i digital kompetens. Läs mer här om hur du tar del av fortbildningsmaterialet.

Fortbilda dig på SETT

SETT-dagarna i Stockholm är flyttade till våren 2021 på grund av covid-19.