Fortbildning för pedagoger

I över tio år har Internetstiftelsen jobbat för att höja den digitala kompetensen i skolan. Bland annat anordnar vi kostnadsfria utbildningar för dig som handleder kollegor i digital kompetens.

Fortbildning för handledare i digital kompetens

En fullspäckad dag som ger dig en bild av vad digital kompetens innebär, både generellt och i skolan. Med utgångspunkt i vår öppna lärresurs Digitala lektioner får du bekanta dig med konkreta verktyg för att stötta dina kollegor i arbetet med de nya läroplansbeskrivningarna. Dagen är också ett utmärkt tillfälle att nätverka med kollegor och utbyta idéer med varandra.

Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens, både i Stockholm och i andra delar av landet.

Läs mer om fortbildningsdagen.