Domänstatistik

Internetstiftelsen publicerar löpande dagsaktuell statistik om domäntillväxt och återförsäljare.

Här finner du den senaste informationen om allt från tillväxttal under den svenska toppdomänen till procentuell andel av domänmarknaden när det gäller våra återförsäljare (registrarer).

Välj vilken typ av statistik du vill se: