Bli registrar

Internetstiftelsen arbetar enligt en affärsmodell som kallas för registry-registrar-modell, vilket är en internationellt etablerad standard för toppdomäner. 

Affärsmodellen innebär i korthet att alla innehavare av .se-domäner är kunder till Internetstiftelsens registrarer (återförsäljare). Sedan september 2013 är Internetstiftelsen även registry för toppdomänen .nu enligt samma modell.

Ansökan om att bli registrar

Om ditt företag önskar bli registrar är det första steget att skicka in en ansökan till Internetstiftelsen som blir bedömd utifrån ett ekonomiskt och lämplighetsmässigt perspektiv.

Företag som klarar den ekonomiska och lämplighetsmässiga bedömningen går vidare i processen, vilket innebär att genomföra ett funktionsprov mot Internetstiftelsens testsystem för EPP med godkänt resultat. Funktionsprovet måste genomföras med godkänt resultat senast tre månader efter att ansökan blivit godkänd, och Internetstiftelsen har skickat information om hur ni går tillväga för att genomföra provet.

Läs mer och ansök om att bli registrar på sidan Bli registrar.