Remisser

Internetstiftelsen har djup kunskap inom alla våra verksamhetsområden och på många är vi experter. Därför fungerar vi som remissinstans för frågor som berör vår verksamhet och internet i stort. Vi skickar även ut våra egna förslag på nya tjänster  och regeländringar på remiss till dem som är berörda.

Remisser besvarade av Internetstiftelsen

Vi besvarar regelbundet remisser från regeringen i frågor som berör eller ligger nära vår verksamhet eller internet i stort. Du hittar alla våra besvarade remisser här.

Internetstiftelsens remisser

Vi skickar också själva ut förslag som berör vår egen verksamhet på remiss till berörda parter. Remisserna publiceras på vår webbplats och var och en som har synpunkter har möjlighet att yttra sig över ett förslag. Syftet med att kommunicera förslagen är att Internetstiftelsen vill undersöka vilka konsekvenser våra förslag skulle kunna få om de genomförs. Vi vill också att många olika intressenter ska kunna delta i utvecklingen av vår verksamhet. Vi beaktar alla synpunkter som inkommer. Här hittar du mer information om Internetstiftelsens egna remisser.