Remisser besvarade av Internetstiftelsen

Här kan du ladda ner PDF-filer av de remisser från andra organisationer och myndigheter som Internetstiftelsen besvarat.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000