Hållbarhetsredovisningar

Internetstiftelsen publicerar årligen en hållbarhetsrapport som på ett konsekvent och transparent sätt berättar varför och på vilka olika sätt vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Rapporteringen är i enlighet med GRI Standards och innehållet är anpassat efter de miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsområden som vi själva samt våra intressenter anser vara viktigast för oss.

Du hittar rapporterna här: