Hållbarhetsredovisningar

Internetstiftelsen publicerar årligen en hållbarhetsrapport som på ett konsekvent och transparent sätt berättar varför och på vilka olika sätt vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager på Internetstiftelsen

E-post: hallbarhet@internetstiftelsen.se

Rapporteringen är i enlighet med GRI Standards och innehållet är anpassat efter de miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsområden som vi själva samt våra intressenter anser vara viktigast för oss.

Du hittar rapporterna här: