Oseriösa metoder

Ofta erbjuds kunderna att registrera ett domännamn som de redan har, fast under en annan toppdomän, och i regel under stark tidspress samt till ett pris som är flerfaldigt högre än vad som annars är brukligt. Ofta får de också höra att det finns någon annan som är intresserad av just detta domännamn och som annars kommer att registrera det.

Kontakt för tips eller anmälan

Om du råkat ut för tveksamma affärsmetoder när det gäller domännamn, eller har tips på att felaktiga domännamnsinnehavaruppgifter förekommer, hör av dig till Abusefunktionen:

E-post: abuse@internetstiftelsen.se

På så sätt kan Internetstiftelsen uppdatera informationen på denna sida och vidta andra åtgärder.

Som innehavare av ett domännamn kan detta innebära att man blir kontaktad per telefon eller via e-post av något av de företag som använder oseriösa metoder och blir erbjuden att köpa domännamn under de generiska toppdomänerna .com, .net och .org.

Övervakningskameror hänger utomhus på stolpar

Lär dig mer på Internetkunskap

Internetkunskap är en satsning från Internetstiftelsen med vardagskunskap om internet och digitala tjänster. Här kan du lära dig mer om personlig integritet på nätet och hur du gör för att bli en mer medveten användare. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Säljaren hävdar att de har en annan kund som är intresserad av domännamnet men påstår att de är skyldiga att först erbjuda dig domännamnet eftersom du har samma domännamn under .se eller .nu.

Det förekommer även regelbundna massutskick av fakturor till domäninnehavare som är juridiska personer eller företag. Dessa uppfattas som en förnyelse av webbhotellet som du redan har, men är bara en hög kostnad med oklart värde.

Registrera .se-domän när du registrerar nytt bolagsnamn

Sedan flera år tillbaka har vi uppmärksammat registreringar av .se-domäner, där domännamnen helt överensstämmer med nya bolagsnamn som registrerats och kungjorts bara några dagar tidigare. Det är därför viktigt att komma ihåg att även registrera domännamn i samband med att nya bolagsnamn registreras. Här har vi samlat tips inför valet av domännamn.

Kända verksamheter med oseriösa metoder

Internetstiftelsen och registrarerna samarbetar i syfte att tillsammans verka för en positiv utveckling av internet i Sverige, till nytta för användare och samhället i stort.

Det är Internetstiftelsens rekommendation att våra registrarer (återförsäljare) inte samarbetar med företag som använder sig av oseriösa metoder med hänvisning till Internetstiftelsens registraravtal punkt 2.5.

Denna rekommendation görs även av registrarföreningen för Internetstiftelsens återförsäljare; Registrars.se, med hänvisning till föreningens etiska regler.

Företags- och verksamhetsnamn som för närvarande använder sig av oseriösa metoder framgår bland annat på Svensk Handel Varningslistan.

Checklista - Så skyddar du ditt företag mot domänskojare

  • Var på din vakt om du upplever domännamnförsäljaren som oseriös. Kolla upp om säljaren är en återförsäljare till Internetstiftelsen.
  • Informera dig om aktuella priser på domännamnsmarknaden.
  • Kartlägg din verksamhets behov av flera domännamn, till exempel för specifika varumärken eller produktnamn.
  • Minska risken för "fulregistreringar" – köp upp domäner med felstavningar av ditt varumärke.
  • Klargör vilka marknader du riktar dig till och registrera relevanta domäner.
  • Ta del av andras erfarenheter av domänskojare i material från Internetstiftelsen, Svensk Handel och Konsumentverket.
  • Om en tvist uppstår – utnyttja Internetstiftelsens Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF).

Om du blir lurad

Har du väl accepterat innebörden i ett avtal, hur tokigt innehållet än är, har du som är företagare i regel små chanser att undkomma konsekvenserna av uppgörelsen. Om du undertecknat beställningen eller kontraktet är det särskilt svårt att få det hävt.

Telefonskojare brukar dessutom ofta spela in bitar av samtalet där du som kund accepterar avtalet, men de utelämnar alltid den utpressningsliknande hotbild som avtalsförbindelsen föregåtts av. Dessa ljudfiler brukar bedragarna ofta skicka vid betalningsanmodan.

Trots att skojarna många gånger har ett juridiskt bindande avtal och registreringsuppdrag, är det mycket vanligt att de fakturerar kunden utan att utföra tjänsten/registrera aktuella domännamn. Du kan själv kontrollera om de fakturerade domännamnen blivit registrerade och/eller blivit registrerade med dig som innehavare. Om inte så rekommenderas du att själv registrera aktuell domän genom en partner som du själv väljer.

Om du däremot aldrig har samtyckt till det som du anmodas betala för eller om det inte blivit utfört enligt avtalet, bör du resolut avvisa affären. Privatpersoner åtnjuter ett något starkare skydd och det finns registrarer som erbjuder sina privatkunder en ångerperiod.

Det finns dock några mått som du kan vidta om du blivit lurad, särskilt om det finns skäl att misstänka att det som hänt dig rör sig om bedrägeri, brott mot upphovsrättslagen eller om någon annan straffbar handling föreligger. Det är dock inte olagligt att begära för mycket betalt av sina kunder.

Bestrid fakturan

Om du får en felaktig faktura från en domänskojare kan du bestrida den, det vill säga vägra att betala den. Det gäller dock att du är säker på att du inte har tackat ja till erbjudandet. Tillvägagångssätt och regler skiljer sig en del mellan företagare och privatpersoner så det bästa är att du vänder dig till Svensk Handels (företag) respektive Konsumentverkets (privatpersoner) webbplatser för fullständig information hur du ska gå till väga.

Ring aldrig upp domänskojaren och försök häva ett avtal eller bestrida en faktura. Det förekommer nämligen att domänskojarna spelar in samtalet och sedan manipulerar inspelningarna.

Det finns emellertid några huvudregler att ta fasta på. Ring aldrig upp domänskojaren och försök häva ett avtal eller bestrida en faktura. Det förekommer nämligen att domänskojarna spelar in samtalet och sedan manipulerar inspelningarna. Då kan ett "nej" bli ett "ja" och du kommer att ha mycket svårare att få rätt i slutänden. Ord står sedan mot ord, medan bluffmakarna har skaffat sig "bevis" för att du beställt något från dem. Sköt därför all kommunikation via fax eller brevledes. Skicka kopior av den felaktiga fakturan och inte originalet.

Får du ett krav på fakturan behöver du inte göra något eftersom du redan bestridit fakturan. Skickas ärendet till inkasso måste du dock bestrida fakturan på nytt. Då gör du det direkt till inkassoföretaget som driver ärendet. Polisen har tillsammans med bland annat Kronofogden och Svensk Handel tagit fram ett PDF-dokument som hjälper dig genom de olika momenten, som du hittar på webbadressen bestrid.nu.

Tillhör du en bransch- eller yrkeskårsorganisation kan du i vissa fall få juridisk hjälp från den att driva ett ärende avseende bestridande av faktura.

Polisanmäl

Om du får en faktura för en tjänst eller vara som du inte har beställt ska du, efter att ha kontrollerat sakförhållandena, polisanmäla avsändaren för bedrägeri. Ring aldrig upp vederbörande, utan sköt all kommunikation via vanlig post eller fax (se ovan). Sammanställ och arkivera varje dokument som hör till bedrägeriförsöket för att ditt bevisläge ska vara så bra som möjligt vid en eventuell rättegång. Tillhör du en bransch- eller yrkeskårsorganisation kan du i vissa fall få juridisk hjälp från den om din polisanmälan skulle resultera i en rättegång.

Anmäl tveksamma affärsmetoder

Om du blivit utsatt för ett försök till (eller fullbordat) domänskojeri kan du hjälpa andra, och i förlängningen även dig själv, genom att höra av dig till Internetstiftelsen, Svensk Handel, Förenade Bolag eller som privatkonsument kan du även vända dig till Konsumentverket och tipsa om företag eller enskilda som använder tveksamma affärsmetoder på domännamnsmarknaden.

Dessutom bör du kontakta din branschorganisation eller intresseförening, om du tillhör någon sådan. Erfarenheter visar nämligen att domänskojeriet uppträder epidemiskt och branschvis. En säsong är till exempel privata vårdgivare väldigt utsatta och nästa period kan det vara mindre företag inom tillverkningsindustrin som står i fokus för bluffmakarnas aktiviteter.

Kontroll av felaktiga eller bristfälliga innehavaruppgifter

Om Internetstiftelsen blir uppmärksammade på (eller vid misstanke) att felaktiga innehavaruppgifter förekommer, kontaktas domäninnehavaren med en begäran om rättelse av uppgifterna enligt Internetstiftelsens registreringsvillkor.